Garbės sargybos kuopa

LŠS štabo Garbės sargybos kuopa

 Vadovaudamasis Centro valdybos 1999 m. gruodžio 4 d. posėdžio (protokolas Nr. 7) nutarimu 2000 m. kovo 1 d. Sąjungos vado įsakymu Nr. 16 įsteigė Šaulių sąjungos štabo kuopą. Jos vadu 2000 m. kovo 1 d. Sąjungos vado įsakymu Nr. 32K paskirtas Algirdas Mizeikis. 2000 m. kovo 16 d. Sąjungos vado įsakymu Nr. 49 Arvydas Pociūnas paskirtas LŠS štabo kuopos Garbės sargybos būrio vadu, o įsakymu Nr. 50 Algimantas Jonas Ragelis paskirtas LŠS štabo kuopos Vėliavos būrio vadu. 2000 m. balandžio 21 d. Sąjungos vado įsakymu Nr. 35 LŠS štabo kuopoje įsteigtas Rikiuotės šaulių būrys. 2000 m. birželio 7 d. Sąjungos vado įsakymu Nr. 50 įsteigtas Šaulių sąjungos štabo Atskirasis objektų apsaugos būrys. 2002 m. rugsėjo 11 d. Sąjungos vado įsakymu Nr. 109 Šaulių sąjungos štabo kuopa reorganizuota  į Garbės sargybos kuopą. Šiuo metu štabo Garbės sargybos kuopos vadas - Saulius Slavinskas. LŠS ginklininkas-sandėlininkas - Gerardas Mataitis. 
Garbės sargybos būrio šauliai dalyvauja valstybinėse, miesto, tautinėse šventėse, Šaulių sąjungos, kitų visuomeninių organizacijų iškilminguose renginiuose, paminklų, memorialinių lentų atidengimo ceremonijose, karininkų, šaulių, garbingų asmenų laidotuvėse. Stovėdami garbės sargyboje su karabinais šauliai pasitinka į istorinę prezidentūrą Kaune atvykstančius mūsų valstybės vadovus, užsienio šalių garbingus svečius. Garbės sargybos būrio šauliai vadovaujasi Lietuvos kariuomenės rikiuotės ir karinių ceremonijų statutu.

Apie LŠS štabo Garbės sargybos kuopos Garbės sargybos, Objektų apsaugos būrius daugiau sužinosite čia.

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917