Milių (Krakių) partizanų bunkerio atstatymo 10 metų paminėjimas

Krakių miškas, Mažeikių r.

Bunkeris, kuriame  slapstėsi Lietuvos laisvės kovotojai Pranas Šiuipys, Albertas Švažas ir Leonas Jonuškis, MGB šturmuotas 1948 sausio 7 d. Partizanų slaptavietė atstatyta 2010 m. Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės šaulio Prano […]