Prieš 100 metų išleistas pirmasis ,,Trimito“ numeris

1920 m. birželio 1-ąją Kaune išleistas pirmasis šaulių laikraščio „Trimitas“ numeris, skelbęs apie kilnias šauliškumo bei tarnystės Tėvynei idėjas. „Trimitą“ redagavo vienas iš Šaulių sąjungos įkūrėjų ir „krikštatėvių“, rašytojas, švietėjas, […]

Taikliojo šaulio kursas

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas, Ulonų 14, Alytus.

Vyko pirmasis LŠS dalinių atstovų suvažiavimas

1920 m. birželio 27-29 d. Kaune vyko pirmasis Lietuvos šaulių sąjungos dalinių atstovų suvažiavimas. LŠS Centro valdybos (CV) pirmininku buvo išrinktas Vladas Putvinskis, CV nariais tapo: Matas Šalčius, Mikas Milkevičius, […]

Taikliojo šaulio kursas

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas, Ulonų 14, Alytus.