Sausio 15 d. Šilutėje Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės 308-osios kuopos  jaunieji šauliai dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos minėjime. Drauge su Karo prievolės komplektavimo poskyrio atstovais prie paminklo atidavė pagarbą žuvusiesiems ir dalyvavusiems 1923-ųjų įvykiuose.
Lietuvos Respublikos vyriausybės organizuotas sukilimas prieš Klaipėdos kraštą valdžiusią Antantės šalių administraciją bei prancūzų karinę įgulą įvyko 1923 m. sausio 9-15 dienomis. Tarp lietuvių sukilėlių ir prancūzų karių, greta Klaipėdos prefektūros sausio 15 d. vyko pagrindinis mūšis. Šis sukilimas nusinešė dvylika lietuvių sukilėlių, dvi prancūzų karių ir vieno vokiečių policininko gyvybes. Sukilimas buvo laimėtas ir Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos Respublikos.

Share This