Lietuvos šaulių sąjungos paramos Ukrainai grupė

Lietuvos šaulių sąjungos parama Ukrainai prasidėjo 2014 metais, reaguojant į karinius veiksmus Ukrainoje ir remiant šalies teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę. Lietuvos šaulių sąjungos Paramos Ukrainai grupės veikla oficialiai įteisinta 2016 m. gegužės 9 d. Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymu Nr 115.

Paramos Ukrainai grupės veiklos kryptys:

  • Organizuoja ir koordinuoja paramos rinkimą ir perdavimą Ukrainos žmonėms;
  • Padeda rūpintis sužeistais Ukrainos kariais, gydomais Lietuvoje;
  • Organizuoja susitikimus su Ukrainos kariais;
  • Stiprina ir palaiko ryšius su ukrainiečių organizacijomis, besirūpinančiomis parama ukrainiečių kariams;
  • Bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis paramos Ukrainai teikimo klausimais;

Organizuoja ir vykdo vasaros stovyklas karių vaikams, ir kitas neformaliojo švietimo programas, skatinančias Ukrainos jaunimo pilietinį ugdymą.

Share This