Norėdami gauti naujausią numerį, prenumeruokite žurnalą "TRIMITAS".

2020 METAIS "TRIMITAS" LEIDŽIAMAS KAS MĖNESĮ!

PRENUMERATA LIETUVOJE 2020 METAMS (12 ŽURNALŲ) TIK 20 EUR. Žurnalą užsakyti galite:

  2020 metų numeriai

   1920 - 1940  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019  2020 

  TRIMITĄ REMIA

  Spaudosradijo ir televizijos rėmimo fondas
  Projektui „Vytis, Rūpintojėlis… kas dar? “ 2020 m. skirta 3000 eurų.
  http://www.srtfondas.lt

   

  Share This