Korupcijos prevencija

Lietuvos šaulių sąjunga, siekdama užtikrinti skaidrią veiklą ir lėšų naudojimą, ragina pranešti, jei tik turite duomenų ar pagrįstų įtarimų, apie Lietuvos šaulių sąjungos darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir kreiptis į Šaulių sąjungą:

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:

  1. vardą, pavardę;
  2. gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  3. Lietuvos šaulių sąjungos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas, rinktinės ar kito padalinio pavadinimą;
  4. veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitus, Jūsų manymu, reikšmingus faktus;
  5. ant voko būtina nurodyti – asmeniškai atsakingam už korupcijos prevenciją darbuotojui.

Asmenys, pageidaujantys kreiptis tiesiogiai, priimami Lietuvos šaulių sąjungos štabe G2 skyriuje, adresu Laisvės al. 34, Kaunas.  Žemėlapis
Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo – G2/3 skyriaus informacijos rinkimo specialistas Egidijus Papečkys tel. +370 657 77673, el. paštas: [email protected].

Užtikriname asmenų, pateikusių informaciją, asmens duomenų konfidencialumą.

Gavę duomenų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, turimą informaciją pateikiame Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).

STT apie korupciją galima pranešti:

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta atsakomybė.

Calendar of Renginiai

Pr Pr

A An

T Tr

K Kt

Pn Pn

Š Št

S Sk

2 renginiai,

4 renginiai,

2 renginiai,

2 renginiai,

5 renginiai,

Turi rekomenduojamą renginiai

1920 m. rugpjūčio 3 d. „Trimito“ redaktoriumi buvo pakviestas rašytojas, kunigas Juozas Tumas – Vaižgantas. Jis redagavo 2 – 13 „Trimito“ numerius.

5 renginiai,

Turi rekomenduojamą renginiai

1989 m. LŠS atkūrimo iniciatyvinę grupę pasiekė LŠS Tremtyje Centro valdybos pirmininko Mykolo Abariaus laiškas. Taip buvo užmegzti ryšiai su išeivijos šauliais.

4 renginiai,

1 renginys,

3 renginiai,

1 renginys,

0 renginiai,

4 renginiai,

Turi rekomenduojamą renginiai

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio (1989 m.) diena: 1939 m. pasirašyti Molotovo ir Ribentropo pakto slaptieji protokolai.

2 renginiai,

1 renginys,

Turi rekomenduojamą renginiai

1919 m. šauliai aktyviai dalyvavo nuslopinant lenkų karinės organizacijos POW (Polska organizacja wojskowa) ruošiamą sukilimą.

2 renginiai,

Turi rekomenduojamą renginiai

1919 m. po sėkmingos Zarasų operacijos Lietuvos kariuomenė galutinai išvijo bolševikų Raudonąją armiją iš Lietuvos teritorijos.

1 renginys,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

Share This