Šaulio registracijos forma

Ar sutinkate su sąlygomis (pateikta žemiau)?

Naudojimo sąlygos

 • Pateikdamas(-a) savo asmeninius duomenis svetainėje sauliusajunga.lt, pareiškiu savo norą stoti į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS).
 • Suprantu, kad duomenų pateikimas šioje svetainėje yra tik informacinio pobūdžio, skirtas domėtis, kokia yra stojimo į Lietuvos šaulių sąjungą tvarka ir galimybės, todėl nėra tolygus kandidato anketos užpildymui. Stojimui reikalingus dokumentus galima pasirašyti ir pateikti artimiausioje apskrities šaulių rinktinėje arba kuopoje. Jų adresus galima rasti  ČIA.
 • Esu susipažinęs(-usi), kad LŠS vienija sąmoningus, patriotiškai nusiteikusius ir aukojančius asmeninį laiką Lietuvos Respublikos piliečius, todėl įsipareigojimų reguliariai dalyvauti LŠS užsiėmimuose nėra. Kiekvienas šaulys stengiasi prisidėti prie LŠS veiklos bei Lietuvos saugumo ir jos gerovės pagal savo galimybes ir gabumus.
 • Esu susipažinęs(-usi) su pagrindiniais LŠS tikslais – stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą telkiant Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, viešojo saugumo užtikrinimo, visuomenės pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo, taip pat ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus, drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę ir padėti nelaimės atveju kitiems.
 • Žinau, kad kiekvienas Lietuvos pilietis, nesvarbu, kokios lyties, profesijos ar tautybės, būdamas patriotiškai nusiteikęs ir norintis kurti saugią bei klestinčią Lietuvą, gali pareikšti norą stoti į Lietuvos šaulių sąjungą.
 • Kiekvienas šaulys gali įvairiais darbais, gebėjimais prisidėti prie nacionalinio saugumo stiprinimo. Siekiama, kad visi šauliai įgytų pagrindines, organizacijos nariui privalomas žinias, tačiau vėliau kiekvienas gali pasirinkti sau artimą šauliškos veiklos sritį.
 • Suprantu, kad šauliais negali būti šie Lietuvos Respublikos piliečiai:
  • jaunesni kaip 11 metų;
  • teismo tvarka pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais;
  • dalyvavę veikloje prieš Lietuvos valstybę, taip pat buvę SSRS Valstybės saugumo komiteto kadriniai darbuotojai ir SSRS specialiųjų tarnybų slaptieji bendradarbiai;
  • įstatymų nustatyta tvarka uždraustų organizacijų nariai;
  • teisti už tyčinius nusikaltimus;
  • per paskutinius penkerius metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš tikrosios karo tarnybos ar valstybės tarnybos arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos;
  • per paskutinius 10 metų pašalinti iš LŠS už šiurkščius drausminius nusižengimus.
 • Žinau, kad jaunuoju šauliu/šaule galima tapti sulaukus 11 metų. Nuo 18 metų tampama šauliu/šaule ir amžiaus apribojimas netaikomas.
 • Pagal Lietuvos šaulių sąjungos statutą, Lietuvos Respublikos pilietis, norintis tapti šauliu, turi pateikti:
  • LŠS vado nustatytos formos prašymą, o jei prašymą teikia nepilnametis asmuo, kuris nėra pripažintas visiškai veiksniu, būtinas rašytinis jo tėvų arba to iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, globėjų ar rūpintojų sutikimas (pildomas atvykus, artimiausioje LŠS rinktinėje ar kuopoje);
  • Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją (piliečiai iki 16 metų – gimimo liudijimo kopiją);
  • Dokumentą apie karo prievolę, jei tokį turi;
  • Dvi LŠS vado nustatyto dydžio nuotraukas asmens bylai, įskaitos kortelei ir pažymėjimui;
  • Užpildytą LŠS vado nustatytos formos asmens įskaitos kortelę;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymą su nustatyta kraujo grupe;
  • Raštišką sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis (pildoma atvykus);
  • Sumokėto LŠS Centro valdybos nustatyto dydžio stojamojo mokesčio kvitą arba mokėjimo pavedimo internetu patvirtinimą (sumokėti galima atvykus arba internetu  ČIA );
  • Išrašą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris patvirtintų asmens atitikimą Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies reikalavimams;
  • Kitus dokumentus, jeigu asmens, pretenduojančio tapti šauliu, tikrinimo metu nustatoma, kad tokie dokumentai reikalingi siekiant įsitikinti ar asmuo atitinka Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme keliamiems reikalavimams ir gali tapti šauliu;
 • Esu susipažinęs, kad suaugę šauliai moka nario mokestį. Jaunųjų šaulių stojamasis mokestis – 1 Eur, narystės mokesčiai netaikomi. Suaugusių šaulių stojamasis mokestis – 5 Eur, nario mokestis – 12 Eur metams. Šaulių sąjungą galima paremti ir didesne suma (  paremti internetu)  arba pervedus 2 proc.  savo pajamų mokesčio (  Paskirk 2 proc. LŠS)
 • Stodamas į Lietuvos šaulių sąjungą esu pasirengęs susipažinti su organizacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, tarp jų:
  • Lietuvos Respublikos konstitucija
  • Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymo pakeitimo įstatymas
  • Lietuvos šaulių sąjungos statutas
 • Pažymėdamas „Su sąlygomis sutinku“, pareiškiu, kad esu susipažinęs su čia išdėstytomis bendromis žiniomis apie LŠS tikslus, veiklą ir narystės sąlygas.
0
  0
  Jūsų krepšelis
  Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę