Kas yra Lietuvos Šaulių Sąjunga?

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) yra valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija. Tai unikali, analogų neturinti organizacija, nes LŠS vienija valstybės gynybai ir gyvenimui neabejingus asmenis. Šauliai veikia pagal LR Seimo priimtą atskirą organizacijos įstatymą ir Krašto apsaugos ministro tvirtinamą statutą. Nepaisant tiesiogiai iš valstybės institucijų skiriamų užduočių, LŠS yra laisvų, savo laiką Tėvynės gynybai ir stiprinimui skiriančių žmonių organizacija.

 

Kiekvienas Lietuvos pilietis savanoriškai gali tapti mūsų organizacijos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto ir kultūros srityse.  Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien yra neabejingi daugiau kaip 14 tūkstančių piliečių nuo 11 metų amžiaus.

Ar šauliai tik šaudo?

Dažnai LŠS pavadinimas visuomenėje yra interpretuojamas paviršutiniškai. Šaulys – Tėvynės gynėjas, kuris savo užduotis atlieka ne tik su ginklu rankose, bet, visų pirma, naudodamasis savo protu. Organizacijos nariais yra ne tik moksleiviai, studentai, kariškiai, bet ir politikai, teisininkai, mokslininkai, mokytojai, žurnalistai, verslininkai ir kitų profesijų atstovai.

LŠS nariams įstatymų nustatyta tvarka yra suteikiamos galimybės naudoti kovinius ginklus mokymuose ir šaudymo pratybose. Pagal nustatytą tvarką, organizacija naudoja ne tik Lietuvos kariuomenės bet ir savo ginkluotę. Šaudymas tikrai nėra pagrindinis šaulių užsiėmimas, tačiau išlieka svarbiu faktoriumi rengiantis ginkluotai šalies gynybai.

Kaip tapti šauliu?

 

Organizacijos nariai yra skirstomi į 2 grupes:

  1. Jaunuosius šaulius – asmenys nuo 11 iki 18 metų amžiaus.
  2. Šaulius – asmenys nuo 18 metų amžiaus.

Visi Lietuvos Respublikos piliečiai, norintys tapti šauliais, privalo būti dori, pavyzdingi visuomenės nariai. Šauliu gali tapti bet kokios profesijos ar specialybės asmenys. Apribojimai nėra taikomi profesinės karo tarnybos kariams, seržantams ir karininkams. Nes LŠS yra visuomeninė organizacija.

Asmenys, pasiryžę tapti šauliais, gali kreiptis į artimiausią LŠS padalinį (kuopą arba rinktinę). Jums tereikia užpildyti reikalingus dokumentus, susipažinti su organizacijos veiklos specifika ir duoti Jaunojo šaulio pasižadėjimą (asmenims iki 18 metų) arba šaulio priesaiką.

Tapk šauliu dabar!
Registruokis ČIA

Kuriuose Lietuvos miestuose veikia šauliai?
LŠS sudaro 10 rinktinių, veikiančių teritoriniu principu, visose Lietuvos apskrityse. Šiandien rinktines sudaro daugiau nei 100 kuopų, kurios yra įsikūrusios beveik visuose Lietuvos rajonuose.

Pilną sąrašą galite rasti ČIA. Organizacijos centrinis štabas veikia Kaune, Laisvės al. 34.

Pastaruoju metu LŠS sulaukia vis daugiau narių ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos regionuose, tad šaulių padalinių skaičius ateityje tik plėsis.

Ką veikia Jaunieji šauliai?
Tai pastebimiausia LŠS narių grupė: jie aktyviai dalyvauja ir organizuoja įvairius visuomeninius renginius, akcijas, varžybas. Jaunųjų šaulių būreliai veikia daugelyje Lietuvos rajonų.

Jaunieji šauliai yra nuolatos rengiami pagal 4 pakopų programą. Kiekvienos pakopos metu jaunasis šaulys įgyja teorinių ir praktinių žinių iš karybos, Lietuvos istorijos, lyderystės ir laiko gebėjimų egzaminą. Išlaikę egzaminą jaunieji šauliai gauna tai liudijantį sertifikatą ir ženklą. Visi kursai Jauniesiems šauliams vyksta Lietuvos kariuomenės daliniuose, tad jaunimas turi puikią galimybę susipažinti su kario tarnyba.

Nuo 2002 m. jaunuosius šaulius ir moksleivius sutraukia jaunųjų šaulių vasaros stovyklos. Jos vyksta ne tik gražiausiuose Lietuvos kampeliuose, bet ir Lietuvos kariuomenės daliniuose. Stovyklose jaunimas dalyvauja pažintiniuose žygiuose po istorines Lietuvos vietas, įgyja įvairių praktinių gebėjimų: stovyklauti, išgyventi gamtoje, susipažįsta su karybos elementais. Stovyklos organizuojamos kartu su Lietuvos kariuomene, Policijos departamentu prie VRM, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM ir kitomis valstybės institucijomis. Jaunasis šaulys taip pat rengiasi šalies gynybai, tad svarbu, jog jis tinkamai susipažintų su specialiosiomis valstybinėmis tarnybomis.

Jaunieji šauliai aktyviai bendradarbiauja su bendraamžiais iš giminingų organizacijų Latvijoje, Estijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Kiekvienais metais jaunieji šauliai iš visos Lietuvos dalyvauja tarptautinėse jaunųjų šaulių pratybose „Žalgiris“, kuriose stiprinamas pilietiškumas ir siekis aktyviai dalyvauti šalies gyvenime.

Jaunieji šauliai yra aktyvūs visuomeninėje veikloje: bendradarbiauja su kitomis visuomenėmis organizacijomis, padeda vyresniesiems, talkina „Maisto banko“ veikloje, priklauso regioniniams organizacijų susivienijimams „Apskritiesiems stalams“.

Jaunieji šauliai yra svarbūs šauliškų tradicijų puoselėtojai ir skleidėjai visuomenėje. Tad svarbu, jog jaunasis šaulys visuomet būtų pavyzdingu moksleiviu, sūnumi/ dukra.

Ką veikia šauliai?

Šauliai – asmenys nuo 18 metų amžiaus, prisiekiantys Lietuvos Respublikai duodami šaulio priesaiką. Šauliai yra rengiami ginkluotam ir neginkluotam valstybės gynimui, juo gali tapti bet kokios profesijos asmuo.

 

Visi norintys šauliai gali priklausyti koviniams šaulių būriams ir įgyti minimalų karinį pasirinkimą (dalyvaudami Baziniuose kariniuose mokymuose). Kiekvienas šaulys atitinkantis nustatytus reikalavimus gali dalyvauti kovinio šaudymo pratybose bei mokymuose, kurie yra organizuojami ne tik su Lietuvos kariuomenės, bet ir su JAV kariuomenės instruktoriais. Šis bendradarbiavimas prasidėjo paaštrėjus situacijai Ukrainoje ir Lietuvoje dislokavus daugiau NATO kareivių. Prie LŠS štabo veikia Garbės sargybos kuopa, LŠS sporto ir technikos klubas bei LŠS orkestras. Šauliai priklausantys koviniams būriams saugo įvairius objektus įvairiose Lietuvos vietose.

Šaulių veikloje yra aktyvūs ne tik vyrai, bet ir moterys. 2014 m. prie organizacijos prisijungė nemažai asmenų, kurie siekia prisidėti prie valstybės saugumo užtikrinimo. Kiekvienas asmuo gali realizuoti save, šioje visuomeninėje organizacijoje. Planuojama, jog šauliams bus keliamos dar didesnės užduotys, kurios leis sustiprinti ne tik organizaciją, bet ir visos Lietuvos saugumą?

Kuo skiriasi šauliai nuo karių?

Visuomenėje dažnai keliamas klausimas, kuo šaulys skiriasi nuo kario arba nuo kario savanorio, tarnaujančio Krašto
apsaugos savanoriu pajėgose. Žinoma, visas tris grupes sieja svarbūs dalykai: Tėvynės meilė bei pasiryžimas ją apginti. Tačiau svarbūs ir skirtumai.
Šaulys yra civilis asmuo, o kariai ir kariai savanoriai turi įstatymu apibrėžtą statusą, kuris numato eilę įsipareigojimų valstybei bei apribojimų.
Šauliai organizacijos veikloje dalyvauja tiek, kiek gali laisvu nuo darbo metu, o kariai tarnauja tiek, kiek nustato jų aukštesni vadai.
Organizacijai priklausantys asmenys patys stengiasi prisidėti prie materialinės organizacijos gerovės, o karių tarnybos sąlygas, aprūpinimą, maitinimą, socialines garantijas ir tarnybinį atlyginimą, įvertindama jų tarnybą, užtikrina valstybė.
Prie LŠS veiklos gali prisijungi jaunuoliai nuo 11 metu, o kariais gali tapti jaunuoliai tik nuo 18 metų.
Tiek kariai, tiek šauliai savo veikloje vadovaujasi statutais ir etikos kodeksais.

Koks yra Šaulių sąjungos narių amžiaus cenzas?
Jaunuoju šauliu/šaule galima tapti sulaukus 11 metų. Nuo 18 metų tampama šauliu/šaule ir amžiaus apribojimas netaikomas. Studentai šauliai kviečiami jungtis į šaulių studentų korporaciją „Saja“. (www.saja.lt)
Ar Šaulių sąjungos organizuojamos stovyklos mokamos?
Ne, visos LŠS stovyklos yra nemokamos. Stovyklų kaštus dengia Krašto apsaugo ministerija.
Kas gali stovyklauti LŠS vasaros stovyklose?

Sukarintose LŠS stovyklose dalyvauja tik LŠS nariai – jaunieji šauliai. Poilsinėse stovyklose kartu su jaunaisiais šauliais gali dalyvauti ir moksleiviai (amžius – nuo 11 iki 18 metų). Pirmenybė teikiama savivaldybių siūlomiems socialiai remtinų šeimų vaikams, mokyklų pasiūlytiems mokiniams, organizacijų, su kuriomis LŠS bendradarbiauja, jaunuoliams.

Ar jaunieji šauliai ir šauliai mokomi šaudyti?
Jaunieji šauliai turi galimybių mokytis šaudyti iš mažo kalibro ir pneumatinių šautuvų. Suaugę šauliai įgyja šaudybos pradžiamokslį.
Koks yra LŠS nario mokestis ir kur jis mokamas?

Jauniesiems šauliams tereikia sumokėti vienkartinį 1 Eur stojamąjį mokestį. Suaugusių šaulių stojamasis mokestis yra 5 Eur, nario mokestis – 12 Eur metams. MOKĖTI MOKESTĮ

Šaulių sąjungą galite paremti ir didesne suma. PAREMTI

Taip pat galite skirti 2% savo pajamų mokesčio. SKIRTI 2% GPM

Kokius įsipareigojimus tapus šauliu privalu vykdyti?

LŠS vienija sąmoningus, patriotiškai nusiteikusius ir aukojančius asmeninį laiką LR piliečius, todėl įsipareigojimų reguliariai dalyvauti LŠS užsiėmimuose nėra. Kiekvienas šaulys stengiasi prisidėti prie LŠS veiklos bei Lietuvos saugumo ir jos gerovės pagal savo galimybes ir gabumus.

 

Jei esi patriotiškai nusiteikęs LR pilietis ir nori kurti saugią bei klestinčią Lietuvą, stok į mūsų gretas – Lietuvos šaulių sąjungą!

Renginiai kalendorius

Pr Pr

A An

T Tr

K Kt

Pn Pn

Š Št

S Sk

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

0 renginiai,

Kalendorių sukūrė Renginių kalendorius

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę