Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės šauliai, savanoriai kūrėjai, karininkų šeimų sąjungos nariai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pagerbė pirmojo karininko, žuvusio kovoje už Lietuvos laisvę, A. Juozapavičiaus atminimą. Dr. Aušra Jurevičiūtė, pasakodama apie A. Juozapavičiaus žūtį, pabrėžė, kad gyvybė tuo metu nebuvo svarbi, svarbiausia buvo ryžtas eiti ir kovoti.

Nepriklausomybės kovų dalyvis A. Juozapavičius žuvo 1919 metų vasario 13 dieną, Alytaus kautynių metu, sąjungininkams netikėtai palikus frontą ir pulkui traukiantis nuo Raudonosios armijos dalinių.

Share This