Ar patriotizmas yra dorybė?
Įžengę į XXI a., apie patriotizmą vieni visai pamiršo, kiti be perstojo suka galvas, kaip jį išsaugoti. Ką šiandien, kai nesustabdomai lekiame į Vakarus, reiškia patriotizmas? O gal visi tapsime kosmopolitais ir nebereikės Tėvynės? Apie tai sausio mėnesį buvo diskutuojama interneto vartuose "Delfi" ir LRT laidoje "Kultūros namai". "Trimite" pateikiamos įvairios TV laidos dalyvių, interneto svetainės komentatorių, šaulių nuomonės ta tema.

Policijos pagalbininkai
Apie tai, kaip vyksta Kauno miesto policijos komisariato ir Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės bei LŠS štabo Garbės sargybos kuopos bendradarbiavimas, koks žmogus gali būti policijos rėmėju, kokie jam keliami uždaviniai.

Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės šiokiadieniai
Kauno AVDŠR vadas R. Dunauskas ir vado pirmasis pavaduotojas K. Žilinskas vertina 2002-uosius metus, atliktus darbus, pristato ateities planus, veiklą.

Atgalios pažvelgus
LŠS jaunųjų šaulių vadė Vita Sinkevičiūtė su "Trimito" skaitytojais dalijasi savo patirtimi, įgyta einant jaunųjų šaulių vadės pareigas. Dabar ji – Kauno AVDŠR šaulė.

Šaulių sąjungos muziejui – jau 12 metų

Paskutiniam tarpukario Lietuvos šaulių sąjungos vadui plk. Pranui Saladžiui – 110 metų
Perėmęs LŠS vado pareigas, plk. P. Saladžius ėmėsi kruopštaus darbo. Buvo reorganizuotas LŠS štabas, rinktinės. Daugiausia dėmesio buvo skiriama kariniam rengimui. Kariuomenės vadovybė matė, kad Šaulių sąjungai pradėjo vadovauti patyręs kariškis, gerai susipažinęs su kariuomenės ir šaulių gyvenimu.

80 metų Šaulių sąjungos gretose
Kazys Karuža, LŠS išeivijoje Los Andželo J. Daumanto šaulių kuopos vadas, LŠS ir LŠSI garbės šaulys, yra bene vyriausias amžiumi šaulys tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Jis Šaulių sąjungos gretose skaičiuoja jau 80 metų, o rugpjūtį švęs savo 95-erių metų sukaktį.

Gyvybės ir mirties keliu
Sausio 12 d. Vilniuje Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos iniciatyva vyko tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas "Gyvybės ir mirties" keliu, skirtas žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę atminimui. Bėgime dalyvavo ir 260 šaulių iš visos Lietuvos – pagal dalyvių skaičių LŠS užėmė trečiąją vietą.

Karo medicinos tarnyba
KMT buvo atkurta 1991 m. vasario 22 d., pagrindinis jos tikslas – sukurti sistemą, kurios atskiri vienetai ir personalas galėtų užtikrinti kariams medicininę pagalbą karinių operacijų metu taikos palaikymo misijose ir civiliams stichinių nelaimių ir katastrofų atvejais. KMT rengia ir moko karo medikus, prižiūri karių sveikatą.

Lietuva po NATO skėčiu. O kas toliau?
KAM Tarptautinių ryšių departamento direktoriaus Roberto Šaprono mintys Lietuvai svarbaus žingsnio – pakvietimo į NATO – tema.

Kanados lietuvių bendruomenės veikla siekiant Lietuvos nepriklausomybės
Bandymai paveikti JAV bei Kanados valdžios institucijas dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos siekių tapti nepriklausomomis pradėti nagrinėti tik dabar. Tyrimo medžiagą sudaro Kanados lietuvių bendruomenės vicepirmininko J. V. Danio sukauptas archyvas.

Ankstyvoji vaikų nusikalstamumo prevencija
Vaikų nusikalstamumo, jų teisių pažeidimų, narkomanijos prevencijos problemas policijos pareigūnai sprendžia kartu su socialiniais partneriais. Šalies teritorinių policijos komisariatų prevencijos padalinių ir kriminalinės policijos pareigūnai sistemingai analizuoja vaikų padarytus nusikaltimus, jų priežastis ir aplinkybes. Atsižvelgdami į tai, ieško būdų nepilnamečių teisės pažeidimams užkardyti.

Įsigaliojo nauja vairuotojų egzaminavimo tvarka

Antiteroristinė operacija "Tvirta taika"
Ši tarptautinė operacija, kuriai vadovauja JAV, pradėta 2001 m. spalį. Jos tikslas – panaudoti visas reikalingas priemones siekiant pažaboti terorizmą, deramai atsakyti į 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro atakas.

Lietuvos artilerija 1717-1788 m.
Apie tai, kokios buvo kariuomenės formavimosi tendencijos XVII a. II pusėje – XVIII a. pradžioje, kaip buvo finansuojama artilerija, kokia buvo jos ginkluotė, kadrai, parkas ir stovyklinė įranga.

Teisininko konsultacija
"Trimite" pradedama spausdinti nauja rubrika, kurioje skaitytojai konsultuojami įvairiais teisiniais klausimais. Klausimus į redakciją galite siųsti paštu arba elektroniniu paštu ([email protected]), o teisininkas pasistengs į juos atsakyti žurnalo puslapiuose.

Pirma pagalba lūžus kaklo slanksteliams

Konkursas "Jaunasis šaulys – korespondentas" baigėsi

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę