Bendradarbiavimas dėl saugesnės ateities
Vilniaus šaulių 5-oji kuopa jau kelerius metus bendradarbiauja su Policijos Viešojo saugumo daliniu, kurie ruošia jaunuosius policijos rėmėjus. Pristatoma Viešojo saugumo dalinio veikla anksčiau ir dabar bei Vilniaus šaulių 5-osios kuopos šventės ir kasdienybė.

Išsiaiškinti taikliausi šauliai
Balandžio 17 dieną Alytuje, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono šaudykloje, vyko taikliausio šaulio varžybų finalas. Finale susitiko šauliai iš visų Lietuvos šaulių sąjungos apskričių rinktinių.

Prieš 15 metų įsteigta LŠS atkūrimo iniciatyvinė grupė
Mintis atkurti Šaulių sąjungą kilo LPS Kauno skyriaus saugos būrių vadų ir aktyvo susirinkime 1989 m. gegužės 12 d. Kauno „Komprojekto“ salėje. Vėliau susikūrė LŠS atkūrimo iniciatyvinė grupė ir pradėjo organizacinį darbą. Birželio 1 d. Dainų slėnyje pirmą kartą oficialiai buvo pranešta apie LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės įsteigimą ir pakviesti visi norintieji prisijungti.

Organizacija, kuriai rūpi mūsų vaikai
Jaunųjų šaulių mamos kalba apie Lietuvos šaulių sąjungos puoselėjamas vertybes bei jų įtaką jų dukroms ir sūnums.

Dainos lietuvybės aukurui
Prabėgo trisdešimt metų, kai vyrų choras „Perkūnas“ vyko koncertuoti į Baltarusijai priklausantį seną lietuvišką bažnytkaimį – Pelesą. Įspūdžiais iš kelionės ir koncerto dalijasi buvęs choristas.

Narystė NATO – valstybės sutvirtinimo žingsnis
Kovo 29 d. Lietuva ir kitos šešios kandidatės oficialiai prijungtos prie NATO. Balandžio 2 d. visuose Lietuvos miestuose vyko šventiniai renginiai Lietuvos narystės Aljanse proga.

Lietuvos kelias į NATO
Ko reikia NATO, kokie yra šalių kandidačių veiksmai, siekiant narystės, ir užduotys tapus NATO narėmis? Į šiuos klausimus atsako NATO departamento Planavimo skyriaus l. e. viršininkės pavaduotojos pareigas Ramutė Stankevičiūtė.

Europos Sąjunga ir Lietuva
Gegužės 1 d. Lietuvai tapus visateise Europos Sąjungos nare, pasikeitė tiek mūsų valstybės statusas ir situacija, tiek ES. Straipsnyje apžvelgiama, koks Europos Sąjungos vaidmuo besikeičiančiame pasaulyje, kaip bus atstovaujami Lietuvos interesai ES.

ES ir NATO valstybės
„Trimite“ pradedamos pristatyti NATO ir (ar) ES šalys. Šiame numeryje – Vokietija, NATO nare tapusi po 1955 metų, o ES nare esanti nuo bendrijos užuomazgos pradžios.

Pratęstas bendradarbiavimas su Policijos departamentu
Balandžio 19 d. Policijos departamente buvo pratęsta Lietuvos šaulių sąjungos ir Policijos departamento prie VRM bendradarbiavimo sutartis. Sutarties pakeitimo ir pratęsimo protokolą pasirašė LŠS vadas Juozas Širvinskas ir Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius.

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro veikla
12 metų gyvuojančiame centre veikia Biologinių tyrimų, Informacinių technologijų tyrimo, Alkoholinių skysčių tyrimo, Dokumentų tyrimo, Trasologinių tyrimų, Transporto priemonių tyrimo, Ginklų ir sprogmenų, Cheminių tyrimų ir Daktiloskopinių tyrimų skyriai. Pristatome visų šių skyrių paskirtį ir užduotis.

Humaniškumo link su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi
Jau 85-erius metus Lietuvoje veikia tarptautinė organizacija – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. 1919 metais įkurta draugija šiandien vykdo įvairią, daug sričių apimančią veiklą, laikosi ir vadovaujasi visame pasaulyje egzistuojančio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo principais: humaniškumu, bešališkumu, neutralumu, nepriklausomybe, savanoriškumu ir universalumu.

Lietuvos Herbas
Lietuvos herbas, šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu, yra vienas seniausių valstybės herbų Europoje. Ir vienas iš nedaugelio, kurio simbolika perimta iš kunigaikščių portretinių antspaudų. Parengta pagal Edmundo Rimšos knygą „Heraldika“.

Ratinis šarvuotis BRDM-2

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę