Giminingų organizacijų susitikimas
Lapkričio 27–28 dienomis Latvijoje vyko Baltijos šalių giminingų organizacijų planavimo pasitarimas. Jo metu buvo aptarti 2003-iųjų metų bendradarbiavimo rezultatai, iškilusios problemos, taip pat suplanuoti renginiai 2004-iesiems metams.

Pilietinis gynybinis ugdymas – ne griauti, bet kurti
Alsėdžių mokykloje surengta konferencija „Pilietinis gynybinis ugdymas mokykloje“, kurioje dalyvavo Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas kariniam rengimui plk. A. Dudavičius, taktikos karininkas kpt. A. Alonderis, Pilietinio pasipriešinimo rengimo centro prie KAM viršininkas V. Mankevičius, KASP Kauno ir Telšių apygardų vadai, Vilniaus, Šeduvos, Švenčionių mokyklų direktoriai, švietimo skyrių darbuotojai, šauliai, Alsėdžių vidurinės mokyklos pedagogai.

Projektas „Aš džiaugiuosi, kad Tu džiaugiesi“ tęsiasi
Panevėžio apskrities šaulių rinktinės jaunieji šauliai ir Panevėžio „Gabijos“ pagrindinės mokyklos moksleiviai dalyvavo bendrame projekte. Jaunimui suorganizuota ekskursija į Karinį jūrų laivyną Klaipėdoje, stovykla „Moksleiviai prieš AIDS“ „Gabijos“ pagrindinėje mokykloje.

Kaišiadorių jaunųjų šaulių ekskursija
Lietuvos karių dienos proga Kaišiadorių 14-osios kuopos jaunieji šauliai aplankė J. Vitkaus inžinerijos batalioną ir LŠS muziejų Kaune.

Šauniai praleista diena
Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės Alytaus rajono 12-osios kuopos jaunieji šauliai iš Ąžuolinių, Verebiejų, Krokialaukio ir Ūdrijos mokyklų dalyvavo ekskursijoje Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų batalione Alytuje.

Mūza prasmuks pro šalį, jei jos nepagausi už uodegos
Gruodžio 10 d. Kauno įgulos karininkų ramovės Mažojoje salėje vyko advento vakaras, kurio metu pristatyta Telšių apskrities Žemaitijos šaulių rinktinės Plungės 2-osios kuopos garbės šaulės Reginos Kajutienės eilėraščių, miniatiūrų, vaizdelių knyga „Pašaukta mylėti rudenį“. Tai jau trečioji šios poetės knyga.

Reikia siekti ne kiekybės, o kokybės
Apie idėją kurti Šaulių etikos (elgesio) kodeksą ir rengiamą projektą pokalbis su Lietuvos šaulių sąjungos Garbės teismo nariu Audriumi Skaisčiu.

Šauliai domisi Lietuvos nacionaliniu saugumu
Lapkričio 15–16 d. 28 šauliai iš Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus apskričių šaulių rinktinių dalyvavo Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo centro prie KAM organizuotame mokomajame seminare „Lietuvos nacionalinis saugumas, jo suvokimas ir įgyvendinimas“ Nemenčinėje (Vilniaus apskrityje).

Šventė, susiejusi istoriją su šiandiena
Lapkričio 23-iąją Lietuva minėjo kariuomenės įkūrimo 85-ąsias metines. Ir Baisogalos seniūnijoje vyko šventinis renginys, kurį organizavo Baisogalos šauliai.

Mokymai šauliams
Lapkričio 21–22 dienomis Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Gaižiūnų poligone, 2-ajame mokomajame lauke, vyko Jonavos ir Kauno šaulių mokymai. Mokymuose svečių teisėmis dalyvavo jūrų skautai.

Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė
2001 m. konkurse „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorijos“ šis Ingos Čepėnaitės darbas istorijos rašinių srityje laimėjo 2-ąją vietą.

Lietuvos šaulių sąjungos veiklos programa 2004–2006 metams
Programa patvirtinta 2003 m. lapkričio 8 d. LŠS rinktinių atstovų eiliniame visuotiniame suvažiavime Kaune.

Lyderyste pagrįstas vadovavimas
Vadovavimas šiuolaikinėje organizacijoje remiasi lyderyste, kaip ypač svarbia vadovavimo žmonėms priemone. Lyderiavimo ugdymas vadovavimo procese yra svarbus sėkmės veiksnys kiekvieno padalinio, kiekvienos organizacijos darbe. Sugebėjimas lyderiauti leidžia šiandieniniam šauliui ar karininkui suvokti ateities reikalavimus ir vadovavimo užduotis.

Buvome, esame, būsime!
Gruodžio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko visuotinis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narių suvažiavimas.

Gyva istorijos pamoka
Širvintų rajono šauliai originaliai paminėjo 85-ąsias Lietuvos kariuomenės metines. Iš anksto buvo braižomos schemos, tikslinami maršrutai, kaip vyko 1920 m. lapkričio mėnesį Lietuvos kariuomenės 7-ojo pėstininkų pulko koviniai veiksmai prieš okupacinę lenkų kariuomenę Širvintų apylinkėse. Jaunieji šauliai inscenizavo Širvintų mūšį.

M60 serijos kulkosvaidžiai

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę