Aukime ir mintimis, ir darbais
Balandžio 30 d. Alytaus šaulių namuose vyko jaunųjų šaulių konferencija „Visuomeninės-pilietinės jaunųjų šaulių veiklos akcentai“, į kurią susirinko apie 70 jaunųjų šaulių iš 10 apskričių šaulių rinktinių. Tai tradicinis renginys, šiemet ketvirtą kartą subūręs jaunuolius pasidalyti patirtimi, padiskutuoti apie aktualias problemas ir ateities perspektyvas.

Buvo visko
Žurnalas „Trimitas“ buvo pradėtas leisti 1920 m. Birželio 1 d. Kaune pasirodė pirmas jo numeris. Tarpukario Lietuvos metais „Trimitas“ buvo savaitinis Šaulių sąjungos laikraštis ir ėjo iki 1940 m. Atkūrus Šaulių sąjungą, 1990 m. liepos mėnesį atkurtas ir šaulių žurnalas. Šiemet minime „Trimito“ leidybos 85-metį.

Miške visada smagu
Balandžio 27 d. Jagelonių girininkijoje, Elektrėnų sav., Vilniaus AKMŠR Trakų šaulių 6-osios kuopos jaunieji šauliai sodino mišką. Remiantis LŠS ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos bendradarbiavimo sutartimi, šauliai miškininkams padeda jau ne pirmą pavasarį. Kartu su jais eglaites sodino Generalinės miškų urėdijos, Trakų rajono savivaldybės ir policijos atstovai.

„Mokykis ir mokyk“
Straipsnyje aprašomas Alytaus šaulių namuose gegužės 7–8 dienomis vykęs antrasis projekto „Mokykis ir mokyk!“ seminaras, kuriame daugiausia dalyvavo nariai iš kitų visuomeninių organizacijų: Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos, Lietuvos jaunųjų socialliberalų, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Alytaus komiteto, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ jaunimo federacijos, Alytaus kolegijos studentų atstovybės bei Kazimieraičių organizacijos. Iš 20 dalyvių šaulių buvo tik 7.

Kai žodžio ir dainos nebepakanka
Nuo kovo vidurio iki balandžio pabaigos Šaulių sąjungos štabe veikė šaulių menininkų iš visos Lietuvos kūrybos darbų paroda-konkursas. Jo tikslas – parodyti visuomenei šaulių menininkų darbus, išaiškinti geriausiuosius, taip pat propaguoti Šaulių sąjungos idėjas, aktyvinti šaulių kultūrinę ir kūrybinę veiklą. Balandžio 27 d. LŠS štabe geriausių darbų autoriams LŠS vadas Juozas Širvinskas įteikė diplomus ir atminimo dovanas.

Utenos jaunųjų šaulių sporto varžybos
Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje gegužės 6–7 dienomis vyko Utenos apskrities jaunųjų šaulių VII sporto varžybos. Jose dalyvavo šauliai Dusetų, Anykščių, Zarasų, Utenos, Visagino, Giedraičių, Ignalinos. Pasivaržyti su šauliais atvyko ir svečių iš Latvijos.

Kariuomenės ir visuomenės diena
Gegužės 15 d. Lietuvoje buvo minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Visoje šalyje pagerbti šalies laisvės gynėjai, o kariai kvietė gyventojus susipažinti su jų buitimi, gyvenimo sąlygomis, karine technika, paskanauti kareiviškos košės, paklausyti karinių orkestrų koncertų.

„Kariūnas“ – ne tik Lietuvos karo akademijos pažiba
Gegužės 5 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje buvo iškilmingai paminėtas Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“ ir jo vokalinės grupės kūrybinės veiklos 10-metis.

Lietuvos kariai turi etikos kodeksą
Gegužės 9 d. krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas patvirtino Lietuvos karių etikos kodeksą. Karių etikos kodeksas apibrėžia pagrindinius kario etikos principus, kario elgesį tarnybos ir ne tarnybos metu, etikos reikalavimus vadams ir viršininkams, karių tarpusavio santykius.

Ar išlaikysime savo tautiškumą
Tautiškumas – dorovinė kategorija. Nutautėjus arba praradus tautinę savimonę, neretai prarandama ir savoji vertė. Tautinis ir asmeninis identitetas reikalauja sąmoningo apsisprendimo ir daug pastangų tai pasiekti.

Vadovavo Dzūkijos partizanams
Straipsnyje pasakojama apie Dzūkijos partizanų vado Kosto Barausko gyvenimą: veiklą Šaulių sąjungoje, kovas partizanų būriuose.

Lietuvos pasienio policininkas A. Barauskas
Straipsnyje autorius pasakoja apie nepriklausomos Lietuvos pasienio policininko, Lietuvos kariuomenės atsargos viršilos, Lietuvos šaulių sąjungos nario Aleksandro Barausko nužudymą 1940 m. birželio 15 d. Šiuo nužudymu prasidėjo pusę amžiaus trukusi Lietuvos okupacija.

Karvedys, suteikęs laisvę ir viltį
74 m. pr. Kr., kai prasidėjo Spartako vadovaujamas sukilimas, Romos Respublika kariavo su keliais priešininkais. Ir pačioje Romoje tarp politinių grupuočių vyko įnirtinga kova dėl valdžios. Kaip tik tuo metu Italijoje ir prasidėjo senovės pasaulyje didžiausias vergų sukilimas.

Kalniškės mūšiui – 60
Šiemet sukanka 60 metų, kai įvyko garsusis Kalniškės mūšis, o jo vieta jau tampa Lietuvos partizanų kovų su okupacine kariuomene simboliu. Gegužės 14 d. vyko Kalniškės mūšio minėjimas Simne, vėliau – Kalniškės miške, mūšio vietoje.

Aštuntoji kamera
Straipsnyje autorius pasakoja apie 8-osios kameros, buvusios Vilniaus saugumo požemiuose, kalinių gyvenimą.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę