Baltijos šalių giminingų organizacijų atstovų susitikimas Kaune
Lapkričio 14-15 dienomis Kaune vyko Baltijos šalių giminingų organizacijų atstovų susitikimas, kuriame buvo aptartas ir suderintas renginių tvarkaraštis kitiems metams. Šiemet susitikime dalyvavo net keturių organizacijų atstovai iš visų trijų Baltijos šalių. Plačiau

Tiltai į Šiaurę — į praeitį ir atmintį

Straipsnyje kalbama apie vieno iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjų, žurnalo „Trimitas“ pirmojo redaktoriaus Mato Šalčiaus knygą „Tiltai į Šiaurę“, kuri buvo sutikta Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėj. Renginyje susirinko gausus M. Šalčiaus gerbėjų būrys. Toks aktyvus susidomėjimas liudija, kad M. Šalčius — plačių interesų žmogus, savęsp traukia bei vienija įvairių socialinių sluoksnių ir požiūrių individus. Plačiau

 

Kariuomenės dieną minint 

Lapkričio mėnesį minėtos 89-osios Lietuvos kariuomenės metinės. Minėjimas prasidėjo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje. Vėliau šventė persikėlė į Kauno įgulos karininkų ramovę, kur visus pasveikino kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus bei buvo įteikti apdovanojimai. Šaulių sąjungos štabo Garbės sargybos kuopos šauliai padėjo gėlių prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

 

Kariuomenės dieną minėjo ir už Atlanto 

Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės minėjimą Toronte surengė Vlado Pūtvio šaulių kuopa. Vyko šv. Mišios Lietuvos kankinių parapijoje, Anapilio sodybos šventovėje, buvo lankomos lietuvių kapinės, pagerbti žuvusieji ir mirusieji už Lietuvos laisvę.

 

Lietuvos kariuomenės diena sportiškai 

Lapkričio 25 d. Vilniaus M. Mažvydo vidurinėje mokykloje vyko Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) Vilniaus skyriaus ir Atlanto sutarties organizuotos Vilniaus miesto jaunimo organizacijų tinklinio varžybos, kurios skirtos Lietuvos kariuomenės dienos pažymėjimui (lapkričio 23-ajai).

 

Lietuvos karių diena Varniuose 

Nuo 1992 metų Telšių regioninio profesinio rengimo centre Varniuose kasmet vyksta karinės ir sporto varžybos Lietuvos karių dienai paminėti. Šie metai nebuvo išimtis. Žaidynėse dalyvavo 180 jaunųjų šaulių, moksleivių iš Telšių, Mažeikių, Šilalės rajono mokyklų.

 

Ataskaitinis jaunųjų šaulių susirinkimas 

Lapkričio 22-ąją Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinėje mokykloje vyko Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Pajūrio jaunųjų šaulių 10-osios kuopos šaulių ataskaitinis susirinkimas. Pajūrio šaulių organizacijai sukanka penkeri metai, taigi buvo pateikta išsami ataskaita apie nuveiktus darbus per penkmetį ir pristatytas 10-osios kuopos veiklos planas 2008 metams.

 

Šauliai Mokomojo Europos Parlamento sesijoje 

Straipsnyje kalbama apie viešosios įstaigos „Europos namai“ organizuotą projektą „Mokomasis Europos Parlamentas“ (MEP), kuriame dalyvavo du Anykščių Dariaus ir Girėno 1-osios kuopos šauliai Indraja Juciūtė ir Simonas Gudelis. Šauliai džiaugiasi gavę žinių, patirties ir nori įspūdžiais pasidalinti jaunųjų šaulių forume (www.sauliusajunga.lt).

 

Apskritasis stalas 

Ievos Lendzaitės ir Odetos Vapsvaitės straipsnis apie visuomeninę politinę jaunimo pozicijos problemą, kuri buvo aptarta seminaruose Alytuje ir Tauragnuose.

 

„Patrioto diena“ Eržvilko vidurinėje mokykloje 

Rugsėjo 28-ąją Eržvilko vidurinėje mokykloje vyko jau tradicine tapusi „Patrioto dienos“ šventė. Jos ištakos — kasmetinis seserų Jarmalaičių apsilankymas tėvo Stasio Jarmalos, Eržvilko gimnazijos direktoriaus, mirties vietoje, kur 1949-ųjų spalį buvo išduotas ir žuvo Stasys Jarmala. Apie šią šventę ir kalbama straipsnyje.

 

Mokiniai susitiko su šauliais 

Straipsnyje informuojama apie mokinių susitikimą su šauliais. Minint Lietuvos kariuomenės dieną, Makniūnų pagrindinėje mokykloje svečiavosi Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės jaunųjų šaulių vadė Jolita Mickevičiūtė, jos pavaduotojas Justinas Želnia bei jaunoji šaulė Greta Sereičikaitė.

 

„Vyrų žaidynės“ Latvijoje 

LŠS Utenos apskrities 9-osios kuopos vado Valdo Juodkos straipsnis apie Utenos rinktinės jaunųjų šaulių svečiavimąsi Kraslavos mieste, kur vyko „Vyrų žaidynės“. Išsamiai aprašomi žaidynių įspūdžiai, džiaugiamasi , kad LŠS komandų rezultatai kiekvienais metais gerėja.

 

Kuopos sportininkas 

Jaunoji šaulė Indraja Juciūtė skaitytojus supažindina su aktyviai sportuojančiu šauliu Rimvydu Šlaitu. Džiaugiamasi jo pergalėmis ir dideliu ryžtu siekti sportinių aukštumų.

 

„Naktiniai žvalgai“ 

Straipsnyje rašoma apie LŠS Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės Zarasų šaulių 7-osios kuopos jaunųjų šaulių 14-os kilometrų žygį, kuris suteikė ne tik daug įspūdžių ir entuziazmo, bet ir galimybę išbandyti ištvermę bei fiziškai sustiprėti.

 

Komendanto taurės kovinio šaudymo varžybose — penkti 

Straipsnyje skaitytojai informuojami apie Rukloje, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Gaižiūnų poligono šaudykloje vykusias tradicines Komendanto taurės kovinio šaudymo varžybas, kuriose Lietuvos šaulių sąjungai atstovavo LŠS štabo Garbės sargybos kuopos ir Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės komandos. Džiaugiamasi neprastais rezultatais. Plačiau 

 

Žygis V. Putvinskio-Pūtvio atminimui 

Gabrielė Antanavičiūtė dalijasi įspūdžiais apie dar vieną įdomų žygį, kuriuo siekta įprasminti LŠS atkūrimo ir Sąjungos įkūrėjo V. Putvinskio-Pūtvio atminimą. Žygio dalyviai buvo labai patenkinti, galėdami ne tik išbandyti savo ištvermę, bet ir naudingai praleisti laiką sutvarkant buvusią Graužikų mokyklą ir jos aplinką.

 

Šauliai galvočiai bandė savo jėgas prie šachmatų lentos 

Lapkričio 14 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos kariuomenės šachmatų čempionatas. Apie jį ir kalbama straipsnyje.

 

Pristatytas priešlėktuvinės gynybos raketinis kompleksas „Stinger“

Skaitytojams pristatomas priešlėktuvinės gynybos raketinis kompleksas „Stinger“. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Oro gynybos baterijos kariai Gaižiūnų poligone Rukloje pademonstravo susirinkusiesiems, kas gi tas legendinis ir puikiai visiems žinomas „stingeris“ yra iš tiesų. 

 

Vyko šaudymo pratybos 

Lapkričio 7 ir 9 dienomis VRM Viešojo saugumo tarnybos Taktikos ir specialiojo parengimo šaudykloje, esančioje Kauno rajone, vyko LŠS štabo Garbės sargybos kuopos šaulių šaudymo pratybos. Anot Valdo Kilpio, šios pratybos planinės, tačiau kaip visada, šaudymas negali būti „planinis“ — jis sukelia daug emocijų ir minčių. Apie tai ir galima pasiskaityti straipsnyje.

 

Muziejus XXI amžiuje — muziejus visiems 

LŠS muziejaus direktorius Vytautas Zenkus savo straipsnyje aptaria Lietuvos muziejų asociacijos organizuotą konferenciją „Muziejus XXI amžiuje — muziejus visiems, skirtą muziejų edukacijai aptarti.

 

1949-ųjų ruduo Kupiškio apylinkėse 

Šiais metais sukanka 60 metų, kai buvo įkurta Algimanto partizanų apygarda. Straipsnyje išsamiai pasakojama Algimanto partizanų apygardos istorija, atveriama skaudi išdavystės gija, nusidriekusi 1948-1949 metais ir nulėmusi daugelio narsiausių kovotojų žūtį. Iškeliami viešumon ir kiti skaudūs istorijos faktai, kuriuos aprašo Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojai Elena Markuckytė ir Donatas Pilkauskas.

 

Klaipėdos sukilimo (1923 m.) parengimas ir įvykdymas 

Šiame žurnale pradedame spausdinti buvusio „Trimito“ redaktoriaus Antano Bružo atsiminimus. Autoriui teko garbė kiek prisidėti prie Klaipėdos sukilimo parengimo ir įvykdymo. A, Bružas teigia, kad imasi rašyti nepridengtą tikrovę ir gailisi, kad tenka rašyti iš erdvės ir laiko tolumos bei iš grynų prisiminimų, neturint jokių šaltinių, užrašų ar dokumentų, kad ką galėtų patikslinti. Nepaisant to, straipsnis tikrai įdomus ir vertas dėmesio, nes jame pulsuoja asmeninė patirtis, savitas istorijos vertinimas.

 

Prof. Tado Ivanausko 125-osios gimimo metinės 

Šį kartą Stasys Ignatavičius skaitytojams pristato prof. Tado Ivanausko biografinius faktus bei nuveiktus didelius darbus mokslui ir Tėvynei Lietuvai. Juk daugybė atliktų mokslinių darbų, parašytų knygų ir straipsnių, visuomeninių organizacijų ir mokslinių įstaigų įsteigimas ar dalyvavimas jas steigiant — visa tai yra šio mokslininko neįkainojamas palikimas Lietuvos ir pasaulio mokslui bei žmonėms.

 

Nesulaužyti priesaikos 

Lietuvos kariuomenės dieną, Lapkričio 23-ąją Kauno savivaldybės salėje įvyko iškilmingas dokumentinio filmo apie Tauro apygardos partizaną Juozą Armonaitį-Triupą pristatymas. Straipsnyje žavimasi filmo herojaus J. Armonaičio asmenybe, jo drąsumu, gerumu, dorumu, kuklumu bei spinduliuojančia energija, pristatomi šio partizano svarbesnieji biografijos momentai.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę