Paminėti, pagerbti, tęsti veiklą ir priesakus
Toks buvo konferencijos „Vl. Pūtviu-Putvinskiui – 135“, kurią organizavo Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos bendruomenė, siekis. Straipsnyje kalbama ne tik apie šventę, kuri buvo surengta Šaukėnų mokykloje. Anot straipsnio autorės, iš tiesų čia vyko šiek tiek daugiau ir svarbiau nei vien tik paminėjimas didelį dvasinį palikimą savo Tėvynei palikusio ir įvairiopai jai nusipelniusio žmogaus. Iškilaus, garbaus žmogaus atminimas čia saugomas kasdien. Apie tai, kaip Šaukėnų mokykloje saugomas V. Putvinskio atminimas, kviečiame pasiskaityti. 

Žvalgų žygis Vl. Putvinskio-Pūtvio 135-mečiui paminėti
Šaulė Gabrielė Antanavičiūtė „Trimito“ skaitytojus informuoja apie rugsėjo 27-28 dienomis Šiaulių apskr. gen. P.Plechavičiaus 6-oje šaulių rinktinėje vykusį kasmetinį žygį Vl. Putvinskio-Pūtvio 135-mečiui paminėti. „Žvalgų žygyje“ dalyvavo daugiau kaip pusšimtis Šiaulių apskrities šaulių, kurie buvo suskirstyti į komandas po keturis jaunuosius šaulius. Beje, šiemet svečių teisėmis žygyje dalyvavo ir Šiaulių regiono pataisos inspekcijos įskaitoje įrašyti devyni jaunuoliai.   

Vieno žygio istorija
Rašinyje labai nuotaikingai perteikiama šeštojo jaunimo piligriminio žygio Kryžių kalnas — Šiluva atmosfera, autorius labai plačiai žvelgia į žygyje patirtus įspūdžius. Šiemet piligrimų eisenoje dalyvavo ir Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių rinktinės jaunieji šauliai, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio vidurinės mokyklos šauliai.   

Tėvynė nepamirš jūsų darbų…
„Trimito“ skaitytojai informuojami apie Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų 10-osios kuopos vado Leono Vaicekausko iniciatyva organizuotus du jaunųjų šaulių žygius dviračiais nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kovų vietomis. Pasak šiame renginyje aktyviai dalyvavusio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos istorijos mokytojo Jono Stankevičiaus, žygių tikslas buvo aplankyti 1920 metų spalio-lapkričio mėnesiais vykusių Lietuvos kariuomenės kovų su Liucijano Želigovskio legijonieriais vietas bei pamatyti, kur tuo metu ėjo Lietuvą ir Lenkijos okupuotą Vilniaus kraštą skyrusi demarkacinė linija.   

Jaunųjų šaulių sąskrydis Seredžiuje
Spalio popietę Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunieji šauliai, atstovaujantys Jurbarko P. Paulaičio 1-osios, Tauragės 4-osios, Skaudvilės 8-osios, Pajūrio 10-osios kuopos bei Eržvilko 3-ojo, Skirsnemunės 7-ojo ir Seredžiaus 8-ojo atskiriesiems būriams, susirinko į Seredžiaus pagrindinės mokyklos bazėje vykusį jaunųjų šaulių sąskrydį, skirtą Konstitucijos dienai paminėti. Apie sąskrydyje vykusius užsiėmimus ir apie, tai , kas šauliams sukėlė stiprių emocijų, ir kviečiame pasiskaityti. 

Vyrų žaidynės Latvijoje
Utenos apskrities šauliai praneša apie spalio 3 dieną Jakobpils rajone, Namikis poilsio bazėje, vykusį Latvijos jaunsardzesVyrų žaidynes“. Žaidynėse dalyvavo 20 komandų: po vieną iš Lietuvos ir Estijos, ir po vieną iš kiekvienos Latvijos srities. „Dalyvaudami tarptautinėse varžybose ne tik išbandėme savo jėgas įvairiose rungtyse, bet ir paissėmę patirties ir pabendravę su bendraamžiais iš Latvijos ir Estijos, kupini gerų įspūdžių grįžome namo“ — pasakoja žaidynių dalyvis.  

Žaliūkų krikštynos
Kviečiame „Trimito“ skaitytojus pradžiuginti save ne tik nuotaikingu straipsniu, bet ir linksmomis nuotraukomis iš žaliūkų krikštynų. „Šį spalį įvykusios Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 12-osios kuopos krikštynos dalyvavusio jaunimo atmintyje išliks dar ilgai“ — teigia straipsnio autorė. Dalyviai ‑ pulkas būsimųjų šaulių, ‑ pasirengę visokiems netikėtumams, bet su šypsenomis veide, trykšdami entuziazmu, darnia rikiuote bėgte pasileido į jiems paruošta trasą.  

Jonas Gečas: „Nusivylimas valstybe žlugdo mūsų imunitetą išorinių jėgų poveikiui“
Spausdiname žurnalisto Valdo Kilpio pokalbį su buvusių Šaulių sąjungos vadu Jonu Geču. Dialoge išryškėja požiūris į Šaulių sąjungą, kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos santykį, Šaulių sąjungos vietą valstybės gynybos sistemoje.  

„Tvirtas skydas 2008“
Informuojame apie spalio 23 d. Rukloje, Jonavos rajone vykusį vieną iš Lietuvoje vykstančių tarptautinių pratybų „Tvirtas skydas 2008“ (angl. Strong Shield 2008) aktyviosios fazės renginių. Pratybų stebėti atvyko daug garbių svečių: Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Kariuomenės vadas gen. ltn. Valdas Tutkus su būriu lydinčių asmenų ir žiniasklaidos atstovų grupe. Straipsnyje aprašomi reikšmingi pratybų momentai.  

Kopos, jūra, saulė ir… pasienis. Arba kaip buvo išbandyti greitaeigiai kateriai
Straipsnyje pasakojama apie „Trimito“ redakcijos kolektyvo viešnagę Neringos ir Kopgalio užkardose, kur VSAT pakrančių apsaugos rinktinės štabo sienos apsaugos specialistės vyr.ltn. Vestos Flick buvo susipažindinti su pakrančių apsaugos tarnybos darbo specifika.    

Taip kūrėsi Lietuvos saugumo departamentas
Stasio Ignatavičiaus straipsnis skirtas netrukus metines švęsiančiai Lietuvos kariuomenei, todėl siūlo skaitytojams prisiminti, kaip kūrėsi Lietuvos saugumo departamentas. Spalio 27 d. sueis 90 metų, kai buvo įsteigtas Lietuvos saugumo departamentas.         

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę