Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
„Trimito“ skaitytojai informuojami apie rugpjūčio 18 d. Lietuvos šaulių sąjungos vado Juozo Širvinsko susitikimą su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos (LSSA) prezidentu Algiu Strelčiūnu. Šis susitikimas tapo pirmąja kregžde žengiant link abiems pusėms naudingos sutarties. Susitikimo metu buvo aptartos dviejų visuomeninių organizacijų partnerystės galimybės, numatytos bendradarbiavimo temos, svarstyti aktyvesnio šaulių dalyvavimo bendruomenių veikloje būdai.  

Kariai, savanoriai, partizanai bei šauliai meldė taikos ir ramybės pasauliui
Šiais metais Šiluvoje buvo švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejus. Nuo rugpjūčio 31 dienos prasidėję atlaidai tęsėsi rugsėjo 6-15 dienomis. Kiekviena jų buvo skirta vis kitoms intencijoms — padėkos už laisvę diena, eucharistinis kongresas,  Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 15 metų sukakties minėjimas ir jaunimo šventė,  Švč. M. Marijos gimimo iškilmė, Lietuvos kariuomenės diena, kunigų ir vienuolių, katalikiškų bendruomenių, ligonių, medicinos darbuotojų, šeimų šventės, kurias vainikavo Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus bei Pasaulio lietuvių ir padėkos iškilmės.  

Baisogalos šauliai Šiluvoje
Baisogalos šauliai straipsnyje pasakoja įspūdžius iš Šiluvos. 2008 metai — Šiluvos Marijos, Dievo Motinos, jubiliejiniai metai. Prieš 400 metų Marija, pasirodžiusi Šiluvos piemenėliams, išsakė Lietuvos žmonėms švelnų priekaištą: „Kitados šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Sunkiomis akimirkomis žmonės pagalbos kreipdavosi į Šiluvos Mariją, ten semdavosi nusiraminimo ir stiprybės. „Jei Lietuvoje bus daug Dievą ir Mariją mylinčių žmonių, Lietuvai nieko blogo neatsitiks. Marija, padėk Lietuvos vaikams sugrįžti prie tikrųjų vertybių ir apsaugok mūsų šalį nuo pražūtingų blogybių“, — sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo pamoksle.  

LŠS ir KPAT: mus vienija bendri tikslai
Straipsnyje informuojama apie rugsėjo 25 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusį Lietuvos šaulių sąjungos ir Karo prievolės administravimo tarnybos (KPAT) atstovų susitikimą. LŠS ir KPAT veiklos planą pasirašė 2008 m. vasario 28 d. Jo tikslas — stiprinti abiejų organizacijų bendradarbiavimą, ugdyti šaulių ir karių patriotizmą, pilietiškumą, tautinį sąmoningumą, propaguoti kariuomenės ir Šaulių sąjungos veiklą, plėsti šaulių galimybes susipažįstant su profesine karo tarnyba bei kurti teigiamą abiejų institucijų įvaizdį visuomenėje.  

Antrasis šaulių studentų sąskrydis
Rugsėjo 19-21 d. Arlaviškėse, Kauno r., Lietuvos kūno kultūros akademijos sporto bazėje vyko antrasis Lietuvos šaulių studentų klubo sąskrydis. Į jį susirinko Šaulių sąjungos nariai priklausantys Šaulių studentų klubui ir norintys prie jo prisijungti. Apie tai, kas svečiavosi sąskrydžio atidaryme, bei kas buvo svarstoma sąskrydžio metu, ir kviečiame susipažinti. 

Pažintis su kariuomene 800 metrų aukštyje
Lietuvos šaulių sąjunga, bendradarbiaudama su Karo prievolės administravimo tarnyba, toliau aktyviai stengiasi supažindinti jaunuosius šaulius su kario profesija. Rugsėjo 12 d. dešimt Utenos apskrities 9-osios šaulių rinktinės šaulių turėjo galimybę iš 800 metrų aukščio šokti parašiutu D-1-5U. Anot straipsnio autoriaus, tai jau antroji galimybė jauniesiems šauliams šiais metais gauti didelę dozę adrenalino. Apie tai, kokių teorinių žinių ir patirties gavo šauliai šių kursų metu, išsamiai aprašoma šiame straipsnyje. 

Kauniškiai minėjo Rinktinės dieną
Straipsnyje informuojama, kaip rugsėjo 7–ąją buvo paminėta Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės diena. Rinktinės vadas Minvydas Mikalauskas pasakojo, kad ši idėja jau seniai sklandė ore. „Visada norėjome turėti tarsi „nuosavą“ progą susirinkti, pabendrauti. Todėl buvo nutarta kasmet rengti mūsų Rinktinės dieną. Kadangi esame Vytauto Didžiojo vardą turinti rinktinė, istorikai mums rekomendavo švęsti būtent rugsėjo7–ąją. Tądien 1429 m. Lucke (dabar Ukraina), Liubarto pilyje, Europos valdovų suvažiavime buvo numatytas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto karūnavimas. Nors jis neįvyko, tačiau diena, manau, labai prasminga“, — sakė M. Mikalauskas. 

Darbai Antazavės šile
Zarasų šaulių 7-osios kuopos jaunieji šauliai buvo pakviesti į pagalbą atstatant partizanų bunkerį Antazavės šile. Kaip sekėsi darbai, ar pavyko atstatyti bunkerį, ką šauliai veikė po darbų, ir kviečiame pasiskaityti.  

„Riterių laikai jau baigėsi“
Artėja žiema. Dienos eina trumpyn ir atitinkamai naktys ilgyn. Turbūt daugeliui šaulių kelias namo vakarėjant nebėra toks malonus, kaip kad plieskiant vasariškai saulei. Vienaip ar kitaip, o naktis labiau tinkama piktavalių darbams. Štai kodėl „Trimitas“ nusprendė kreiptis į tikrus profesionalus, kad jie pasidalintų savo žiniomis apie elementarius savigynos pratimus. Šiame žurnale spausdiname įvadinį straipsnį apie Lietuvos policijos mokymo centro Bendrųjų profesinių įgūdžių ir sporto skyrių. Būtent šio Lietuvos policijos padalinio instruktoriai kituose „Trimito“ numeriuose vaizdžiai parodys šauliams kaip galima apsiginti patiems. Tai jokiu būdu nereiškia, kad tai reikia daryti, nes, kaip sako kiniečių išmintis, „laimėta ta kova, kurios pavyko išvengti“. 

Aukščiausias siekis – auginti jauno žmogaus asmenybę
Žurnalo skyrelyje „Tema“ spausdinamas žurnalistės Lolitos Sipavičienės pokalbis su Švento Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektoriumi, karo kapelionu kunigu Tomu Karkliu. ,,Šaulių sąjungoje išvydau labai daug gražaus jaunimo, degančių noru veikti, ką nors daryti. Viena iš kunigystės prasmių ‑ prabilti į jaunus žmones, bendrauti su jais. Tai visados mėgau, tai dariau. Mano socialinės veiklos su jaunimu tikslas, svarbiausias siekis – jauno žmogaus asmenybės auginimas. Į šią sąvoką įeina viskas – ir dorovės, ir dvasiniai, ir kiti dalykai. Taigi mano visa veikla nukreipta į tai.“ — kalbėjo kapelionas T. Karklys.     

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę