Sutvarkyti partizanų kapai – šauliška pagarba kritusiesiems už Tėvynės laisvę
Informuojame apie Saldutiškyje, Utenos r. Vykusį prasmingą minėjimą prie atnaujintų partizanų kapų.
„Teko mūsų šauliams iš peties paplušėti. Kai tik ėmėmės darbo, čia vos šeši paminklėliai tesimatė. Viskas laiko ir nedorų rankų buvo nuniokota“, – prisipažįsta Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės vadė Asta Tidikienė.

Pajusti, ką patyrė didvyriai
Straipsnyje „Trimito“ skaitytojai informuojami apie Žibininkų kaime atkurtos partizanų žeminės šventę, kurioje dalyvavo daug garbių svečių.

Jaunieji šauliai pagerbė partizanų vadą
Prieš 55-erius metus Biržų girioje žuvo pirmasis ir paskutinis Pilėnų tėvūnijos partizanų vadas Steponas Giedrikas. Kviečiame pasiskaityti, kaip pirmąjį spalio sekmadienį buvo pagerbtas jo atminimas Biržų krašte.

Istorija iš pirmų lūpų yra vertingiausia
Pranešame apie Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Švenčionių 13-osios kuopos jaunųjų šaulių atliktą naudingą darbą ir džiaugiamės, kad jaunieji domisi savo šalies istorija ir žmonėmis, palikusiais joje pėdsaką.

Pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir jos nepriklausomybę
Gintautas Tamulaitis „Trimito“ skaitytojus informuoja apie Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Aleksandro Grybino-Fausto, žuvusio už Lietuvos laisvę Kauno r. Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų seniūnijos Novos girininkijos miške pagerbimą.

Jaunųjų šaulių keliai: pro Alovę iki Viršrudokio
Rugsėjo pabaigoje Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės jaunieji šauliai dalyvavo Mykolinių atlaiduose, kurie vyko Alovėje. Kviečiame pasiskaityti apie jaunųjų šaulių patirtus įspūdžius iš Mykolinių atlaidų. 

Kad tik išliktume…
Žurnalo rubrikoje „Mūsų šaulynas“ kviečiame susipažinti su Prienų šaulių kuopa. Idėja aplankyti Prienų šaulius gimė visai netikėtai. Tai iš vienų, tai iš kitų lūpų nugirsdavome gandą, kad Prienų kuopoje vyksta daug gražių dalykų, kurie atsirado tada, kai kuopai vadovauti pradėjo šaulys, Prienuose gerai žinomas visuomenės veikėjas –Justinas Balčiukynas.

Vilkaviškio šaulių kuopos veikla įvertinta gerai
Pranešame apie Vilkaviškio P. Karužos šaulių 6-ojoje kuopoje sušauktą ataskaitinį susirinkimą, kuriame buvo pateikta kuopos ir iždininko metinė ataskaita, svarstytos Lietuvos šaulių sąjungos statuto pataisos, rinkti delegatai į rinktinės neeilinį suvažiavimą, aptarti kiti klausimai.

Mykolas Abarius – vėl išeivijos šaulių vadas
Rubrikoje „Mūsų šaulynas“ buvo kalbinama neeilinė Lietuvos šaulių sąjungos asmenybė – tai LŠSI vadas Mykolas Abarius. Mykolo Abariaus trumpo apsilankymo gimtinėje pagrindinis tikslas šįkart buvo ne šauliški, o asmeniniai reikalai – brolio Liongino Abariaus, žinomo kompozitoriaus, pedagogo, choro dirigento, jubiliejus bei koncertas, vykęs Muzikos akademijoje.

Gražiai paminėjome rinktinės jubiliejų
Straipsnyje informuojame apie spalio pradžioje Marijampolėje vykusią šventę – Marijampolės apskrities šaulių 4-osios rinktinės 90-mečio minėjimą.

Pažymius vadui rašo jaunieji šauliai
Rubrikoje „Mūsų šaulynas“ spausdiname pokalbį su kauno apskrities Vytauto didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 12-osios jaunųjų šaulių kuopos vadu Ryčiu Nepu. Anot žurnalo redaktorės, jau seniai akis bado ant Ryčio marškinėlių užrašas: „geriausias vadas“, siejamas su tam tikra nuoroda apie šį žmogų.Apie tai, kas Ryčiui padovanojo marškinėlius su šiuo užrašu ir kitus smagius dalykus iš kasdienio šauliško gyvenimo ir kviečiame pasiskaityti.

Šaulių studentų sąskrydis: kryptis – veikti
Šaulių studentų klubo narys Norbertas Černiauskas  skaitytojus informuoja apie spalio 10–11 d. Troškūnuose, Anykščių r., vykusį III Lietuvos šaulių studentų klubo sąskrydį. Sąskrydyje vyko nuoširdūs ir draugiški pokalbiai, diskusijos, konstruktyviai buvo sprendžiamos klubo problemos.

Europos Sąjungos gyvenimas iš arti
LŠS jaunųjų šaulių vadas Mindaugas Nefas nori drauge su „Trimito“ skaitytojais pasidalinti savo įspūdžiais iš kelionės į Europos sąjungos būstinę. 

Lenktiniai peiliai: ką verta žinoti prieš įsigyjant
Peilio įsigijimas – dalykas rimtas. Dažnas nuėjęs į ginklų parduotuvę pasimeta: pilnos lentynos atima žadą, ir dažniausiai išeini ne su visai tuo daiktu, kurį planavai įsigyti. Kad taip nenutiktų, „Trimitas“ nutarė pagelbėti savo skaitytojams. Specializuotose parduotuvėse dirbantys šauliai mielai sutiko pasidalyti savo mintimis apie lenktinius peilius (kovinius, medžioklinius ir kitus specializuotus peilius šį kartą palikime ramybėje).

 

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę