Išskirtinis renginys Šaulių ąžuolyne
Straipsnyje aprašomas rugsėjo 12 d. Šaulių ąžuolyne (Cibulynės k., Zarasų r.) vykęs atkurtosios Lietuvos šaulių sąjungos 20-mečio minėjimas. Prieš dvi dešimtis metų rugsėjo 20 d. Kelmėje, prie Vlado Putvinskio-Pūtvio kapo, aštuoniolika atkurtosios organizacijos šaulių davė iškilmingą priesaiką Dievui ir Tėvynei. Ši diena pripažinta Šaulių sąjungos atkūrimo data.

1000-mečio žygis aplink Lietuvą
„Trimito“ skaitytojai informuojami apie 1000-mečio žygį aplink Lietuvą, kuriame dalyvavo ir Jurbarko šaulių būrelis. Straipsnyje šaulė Modesta Genytė dalijasi patirtais įspūdžiais iš šio žygio ir teigia, akd viskas praėjo sėkmingai – Lietuva buvo apjuosta.

Projektas „Tarnaujam Lietuvai kitaip 1919–2009“. Tikslas – įamžinti ir išsaugoti ateities kartoms
Nuo šios gegužės Lietuvos šaulių sąjunga ėmė dalyvauti ir sėkmingai vykdo ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektą „Tarnaujam Lietuvai kitaip 1919–2009“, kurio tikslas – atstatyti ir atnaujinti sukilėlių ir partizanų žūties pagerbimo-atminimo vietas. Šiame straipsnyje informuojame apie tai, kaip šauliams sekasi šį projektą įgyvendinti Alytaus ir Marijampolės apskričių šauliams.

Tėvynės 1000-mečiui saliutavo anykštėnai
Straipsnyje informuojame apie rugsėjo 19 d. Linkmenų k., Ignalinos r., vykusią šventę, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui. Ta proga Linkmenų kaimo parkelyje buvo atidengta skulptūra, skirta pagerbti tos vietos kunigaikštį Lengvenį bei paminėti Lietuvos tūkstantmetį.

Šauliai nulenkė galvas Žemaičių apygardos partizanų vadui
„Senutėlė katedra pražydo tautinėmis, partizanų apygardų rinktinių, tremtinių vėliavomis.“ – teigia straipsnio autorė Loreta Kalnikaitė ir informuoja „Trimito“ skaitytojus apie tai, kaip didingoje Varnių katedroje nuoširdžia malda buvo pagerbtas Žemaičių apygardos partizanų vado Vlado Montvydo atminimas bei jo šeimos mirusieji.

Šaulių veikla reikalauja daugiau dėmesio
Nuo šiol rugpjūčio 23 d. prie vėliavų nebekabinsim juodų kaspinų. Juodos spalvos mūsų istorijoje ir taip per daug. Tačiau praeityje galim surasti ne tik gedului tinkamų momentų, bet ir savo ateičiai kurti naudingų pamokų.
Vienas iš prieškarinės Lietuvos praeities reliktų, kuriam reikėtų skirti daugiau dėmesio, – Lietuvos šaulių sąjunga. Apie šią struktūrą Skuodo rajone daugiau išgirdom tik šiemet – po to, kai rajone veikiančiai Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės 7-ajai kuopai vadovauti buvo paskirtas notėniškis Valis Viršila. Šaulių veiklos centru tapo Notėnai.

Šaulių veikla reikalauja daugiau dėmesio
Laikraščio „Skuodas“ korespondentas Eugenijus Zabitis kalba apie itin pagyvėjusią šaulių veiklą Notėnuose. Straipsnyje taip pat autorius išreiškia susirūpinimą į tai, kad valdžia per mažai dėmesio skiria Šaulių sąjungai.

Diena, sugrąžinusi praeitin
„Tai patyrėme Priekulėje, kur vyko Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus eksponatų pristatymo šventė. Į šventę buvome pakviesti kaip garbės svečiai.“ – taip straipsnį pradeda jaunoji šaulė Brigita Sabutytė ir savo patirtais įspūdžiais iš muziejaus dalijasi su kitais šauliais ir „Trimito“ skaitytojais.

Paminėtas Lietuvos laisvės armijos „Vanagų“ 65-mečio jubiliejus
Straipsnyje aprašomas praėjusią vasarą Žemaitijoje vykęs Lietuvos laisvės armijos (LLA) „Vanagų“ 65-mečio jubiliejaus minėjimas bei primenama visa LLA istorija. Tą dieną Plateliuose rinkosi buvę LLA kariai, partizanai, tremtiniai ir visi, kam brangi tautos istorija.

Tauragnų jaunieji šauliai laiko vėjais neleidžia
Straipsnyje apie save rašo Tauragės jaunieji šauliai ir teigia, kad „Ne tik esame, bet ir aktyviai veikiame“.

Geras darbas
Šaukėnų jaunųjų šaulių vadas Zigmantas Račkauskas savo straipsnyje kviečia skaitytojus pamąstyti, kas yra geras darbas. Aprašydamas turiningai praleistą savo savaitgalį, autorius pateikia ir savo atsakymą.

Aneta Šerelytė: šaulišką dvasią palaiko Šaulių studentų klubas

Žurnalo rubrikoje „Mūsų šaulynas“ spausdiname LŠS jaunųjų šaulių vado Mindaugo Nefo interviu su Aneta Šerelyte – Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės šaule, Lietuvos šaulių studentų klubo valdybos nare, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studente. Ji aktyvi LŠS narė, buvo pirmoji jaunoji šaulė, atstovavusi Lietuvai tarptautinėse pratybose su Jungtinės Karalystės kariuomenės kadetais.

„Misija Sibiras 2009“
Kviečiame „Trimito“ gerbėjus paskaityti šaulės Agnės Šlapokaitės įspūdžius, patirtus dalyvaujant projekte „Misija Sibiras 2009“. Tai ketvirtus metus vykstantis projektas, kurį rengia Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Šio projekto tikslas – puoselėti istorinę atmintį bei tautinį patriotiškumą tarp jaunimo, skatinti kartų dialogą ir tarpusavio supratimą.

Kaip jaunieji šauliai su parašiutais straksėjo…
Rugsėjo 11 d. Pociūnų aerodrome, Prienų r., aštuoniolika jaunųjų šaulių, vadovaujami Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vado Dariaus Leinarto, šoko su parašiutu. Daugeliui tai buvo pirmas kartas, tad emocijos liejosi per kraštus. Kviečiame dar kartelį prisiminti, o tie, kas nedalyvavo, drauge pasidžiaugti.

Sunkūs kariški batai
Straipsnyje informuojama apie Panevėžio apskrities šaulių 5-osios rinktinės jaunųjų šaulių dalyvavimą karinio rengimo programoje, vykdytoje kartu su kariais profesionalais.

Ištakos: Vladas Putvinskis-Pūtvis – šaulių tėvas
Spausdiname Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje atkūrimo iniciatoriaus ir atkūrėjo, LŠSI garbės vado, V. Putvinskio-Pūtvio vaikaičio prof. Vaidievučio A. Mantauto straipsnį apie Šaulių sąjungos kūrimąsi bei asmenybes, aktyviai veikusias įgyvendinant šį tikslą.

Kariški batai: nuo A iki Z (II dalis)
Praeitame „Trimito“ numeryje aptarėme kariškų batų evoliuciją, pagrindinius tipus ir gamintojus. Šis straipsnis bus skirtas kitiems dalykams. Juk išsirinkus tinkamą avalynę ne mažiau svarbu žinoti ne tik kokios medžiagos panaudotos ją gaminant, bet ir kaip tinkamai batus prižiūrėti.

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę