Pagerbti kovotojai už laisvę
Lietuva 18–ąjį kartą pagerbė už šalies laisvę 1991–ųjų sausį žuvusiųjų atminimą. Straipsnyje informuojama, kaip Lietuvos šaulių sąjungos nariai prisidėjo prie renginių organizavimo.

Bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ šauliai ir vėl dalyvavo gausiausiai
Sausio 10–ąją, Laisvės gynėjų dieną, Vilniuje vyko aštuonioliktasis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Jis skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti. Bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ pirmą kartą buvo surengtas 1992 metais ir vyksta kiekvienais metais. Bėgama nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto. Kviečiame pasidomėti, kaip šiemet sekėsi šauliams bėgti „Gyvybės ir mirties keliu“.

Biržai minėjo Sausio 13-ąją
Bėgimas „Aplink Želvos ežerą“
Jie turėjo tikslą — laisvą Lietuvą
Atmintis kalba vaikų lūpomis
Paminėjimas Baisogaloje
Nulenkime galvas prieš didvyriškumą
Kruvinojo sausio 13-oji
Laisvės gynėjus priminė degančios žvakės
Laisvės gynėjų diena
Lenkiame galvas prieš auką Tėvynei

Šiuose straipsniuose informuojama, kaip šauliai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių minėjo Sausio 13-ąją.

Tauragės apskrities jaunųjų šaulių sąskrydis Tauragėje
Tai straipsnis apie kiekvieną mėnesį vykstantį Tauragės apskrities jaunųjų šaulių susibūrimą, kuris šį kartą vyko pačioje Tauragėje.

Šauliška veikla įdomi pradinukams
Tai straipsnelis apie Makniūnų pagrindinėje mokykloje (Alytaus r.) sausio 13-osios proga jau ketvirtus metus organizuojamą tarpmokyklinį šaškių turnyrą. Šiemet su makniūniškiais pradinukais  varžėsi svečiai iš Alovės pagrindinės mokyklos( Alytaus r.).

Jurbarko šaulių bendradarbiavimas su policija
Straipsnyje Tauragės šauliai džiaugiasi, kad jau keletą metų sėkmingai bendradarbiauja su Jurbarko policijos komisariatu.

Zarasų šauliai — lygiaverčiai partneriai
Jaunoji šaulė Kamilė Brazauskaitė drauge su „Trimito“ skaitytojais nori pasidalyti įspūdžiais iš mokymų apie „Struktūrinio dialogo stiprinimą regionuose“, kurie vyko Dusetose, jaukioje kaimo sodybėlėje.

Akcija „Girinis“
Tai informacija apie Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės 3-osios kuopos šaulių ir girininkų organizuotą akciją, kuria siekta apsaugoti mišką nuo vandalų.

Gera pradžia — pusė darbo
Tai straipsnis apie gana aktyvią Telšių apskrities šaulių veiklą ir besiplečiantį bendradarbiavimą su rajono mokyklomis.

Gedimino bokšto vėliava perduota Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai
Tai straipsnis apie Lietuvos valstybės vėliavos istoriją. 2008 metų Gedimino bokšto vėliavą Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas įteikė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nominuotai Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai. Vėliavą priėmė gimnazijos atstovai: gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, gimnazijos „Šalčios žemė“ tunto skautai Milda Garpuškinaitė, Artūr Šilobrit, vadovaujami Dainos Lukoševičiūtės, gimnazijos Šalčininkų 11-osios kuopos jaunieji šauliai Vytautas Tamulynas, Tomas Mikoleiko, gimnazijos mokinių tarybos atstovai Marija Norkūnaitė, Justas Skaržinskas.

Lietuvos trispalvė Klaipėdoje
„Trimito“ skaitytojai informuojami apie trispalvės iškėlimo ceremoniją Klaipėdoje. Klaipėdiečiai pirmieji pradėjo Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio renginius Lietuvoje.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija
Rubrikoje „Istorijos ratas“ skaitykite apie tarpukario Lietuvos istoriją. Lietuva 1918 m. vasario 16 d. paskelbusi Nepriklausomybės Aktą ir žūtbūtinėse kovose apgynusi savo laisvę, iki 1940 metų pasiekė gana aukštą šalies ekonominį lygį, neblogai išvystytą pramonę ir žemės ūkį, sukūrė švietimo sistemą, išugdė tautinę visuomenę ir inteligentiją, išaugino jauną patriotiškai nusiteikusią kartą.
Apie tautiškumą kariškame kontekste, arba visados ginkluotas – kad kitiems būtų saugu
Šiame numeryje spausdiname interviu su šauliu, LŠS Garbės sargybos kuopos vado pavaduotoju Vladimiru Achalaja. Anot L. Sipavičienės, tai ,,Gruzinas, kalbantis lietuviškai geriau nei gausus būrys visaip savo gimtąją kalbą niokojančių, vadinasi, niekinančių? tautiečių.

Lauko pratybos „Poliarinė meška 2008“ – tik ištvermingiems
Sausio 23 – 25 dienomis netoli Arlaviškių miestelio Kauno rajone Duobakalnio stovyklavietėje vyko pirmosios šiais metais Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės organizuotos lauko pratybos „Poliarinė meška 2008“. Kaip teigė rinktinės vadas Minvydas Mikalauskas tai pirmosios šiais metais pratybos, tačiau tikrai ne paskutinės.

Lietuvos šaulių sąjungos Biržų XVIII-osios rinktinės istorija
Minėdami Lietuvos šaulių sąjungos 90-metį nuolat atsigręžiame į tuos metus, kai Sąjunga kūrėsi, augo. Toks istorinis ekskursas nėra vien tik duoklė praeičiai ar išskirtinei datai. Tai gerokai daugiau – pagarbos išraiška, atminties gaivinimas bei įprasminimas šiandien. Tęsiame praėjusiais metais spausdintą straipsnių ciklą apie Šaulių sąjungos Biržų XVIII šaulių rinktinę.

Pulkininkui Juozui Šarauskui — 115
Praėjusių metų spalio mėnesio numeryje buvo rašoma apie Červenės žudynių auką, visuomenininką, žurnalistą, ilgametį Lietuvos Šaulių sąjungos Kultūros ir švietimo skyriaus viršininką Vincą Daugvardą. Červenės miške enkavedistų kruvinos egzekucijos auka buvo ir ilgametis Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus viršininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos Centro valdybos narys pulkininkas Juozas Šarauskas, kurio 115-ąsias gimimo metines paminėjome sausio 20 d.

Gyvūnai kariai ir beveik šaulys vardu Blusius
Tėvynės gynyba ir… gyvūnai. Atrodo, kas gali būti bendra tarp šių dalykų? Tačiau tai tik pirma mintis. Karų istorijoje būta (ir, matyt, esama) daug faktų, kai drauge su žmonėmis narsiai kovojo ir gyvūnai. Šiame straipsnyje bandoma aptarti tuos gyvūnus, kurie labiausiai nusipelnę karyboje.

Dabarties tekstilė: nuo bobutės megztų pirštinių iki neperšaunamų liemenių (II)
Pirmoje dalyje Valdas Kilpys skaitytojams pristatė pramonėje vyraujančias tendencijas ir raidos kryptis. Šis straipsnis labiau skirtas pakalbėti apie laisvalaikio ir sporto rūbus, atsiribojus nuo karo pramonei skirtų gaminių. Kita vertus, tikras šaulys be aktyvaus gyvenimo būdo sunkiai įsivaizduojamas, todėl nuolat judant neverta apsiriboti močiutės nertiniais ir senelio veltiniais.

 

 

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę