Pratarmėje pasisako Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius

Paberžėje –„Griežtas atsakas“
Apie Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ mokykloje visą savaitgalį vykusius šauliškus užsiėmimus – paskaitas, pratybas, žygį…    rašo šaulių būrelio vadovas V. Garšva ir mokinė A. Kolesnik.
 
Šaulių sąjungos kūrėjo atminimą pagerbėme žygiu
„Vyriškumo mokykla“ – ir žinios, ir patirtis
Jaunųjų šaulių sąskrydyje nuobodu nebūna 
Geriau nedidelė praktika nei milžiniškos teorijos 
Pirmas blynas – be svilėsio kvapo 
„Radvilų keliais“ – Kunigaikštį Kristupą Radvilą II atmenant
Mokomasis pažintinis žygis – vertinga patirtis
Jaunieji šauliai žinių semiasi ir naktį 
Tamsi naktis – žygiui ne kliūtis
Aktyvūs šauliški veikimai jauniems žmonės yra pati įdomiausia veikla. Šiaulių, Telšių, Marijampolės, Tauragės, Panevėžio, Utenos apskričių šaulių rinktinių šaulių bei jaunųjų jų kolegų pasakojimai, kai kurie itin emocingi, tiesiog „apčiuopiami“, apie dalyvavimus jaunųjų šaulių pratybose, žygiuose, mokymuose bei ten įgytas žinias bei patyrimus.

Baisogalos jaunieji šauliai – nuolatiniai pilietinių akcijų dalyviai
Apie prasmingus baisogaliečių jaunųjų šaulių darbus savo miesto bei visos Lietuvos labui, apie siekį daugiau sužinoti ir įsigilinti, o taip pat patirti ir save patikrinti nuoširdžiai pasakoja gimnazijos mokytoja R. Vaitkevičienė ir jaunoji šaulė K. Butkevičiūtė.
 
Partizanų takais
Apie 80 kilometrų žygį Vytauto apygardos partizanų takais, kuriame dalyvavo apie 500 žmonių, apie aplankytas vietas ir ten patirtas emocijas rašo Panevėžio AŠR šaulys R. Kirstukas.
 
Šauliai minėjo liūdnas tremties metines  
J. Bačinsko informacija apie vieno paskutiniųjų trėmimų, vadintų „Ruduo“ , Vilkaviškio rajone paminėjimą.

Prisilietėme prie istorijos 
Apie jaunųjų šaulių įspūdžius, apsilankius Šiaurės rytų partizanų kuopos „Vytis“ dislokacijos vietoje, kur kažkada vyko miško brolių kova su okupantais, galima paskaityti Utenos AŠR informacijoje.

Įspūdžiai iš pirmų lūpų – patys stipriausi
Jais, kuriuos sužinojo iš ekspedicijos Sibire dalyvavusių jaunuolių, dalijasi B. Vinikaitytė

Baisogalos šauliai dalyvavo padėkos eisenoje 
Šiluvos atlaiduose meldėsi ir šauliai, ir kariai   
Tai informacija apie jaunųjų šaulių dalyvavimą eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą bei Šiluvos atlaidus.

Tauragės apskrities jaunieji šauliai Konstitucijos dieną minėjo šauliškai 
Apie tradicinį rinktinės sąskrydį, vykusį Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyne, apie sporto varžybas, linksmą koncertą, jaunųjų šaulių pasižadėjimus bei nenumatytą žygį pasakoja jaunųjų šaulių būrelio vadas R. Undraitis.

Žemaitijos šauliai atidavė pagarbą tikėjimo ir lietuvybės saugotojams
Telšių AŽŠR informacija apie šaulių pagalbą minint 125-ąsias Kęstaičių bažnyčios, saugojusios lietuvybę, metines.  

Rinktinės gimtadienis – šventė visiems šauliams 
Jaunoji šaulė B. Vinikaitytė informuoja apie renginį, kuris svarbus kiekvienam tikram šauliui – rinktinės įkūrimo metinių paminėjimą.

Šventės be šaulių Utenoje nevyksta 
Apie Utenos 750-ies metų paminėjimą bei šaunų ir itin aktyvų šaulių talkininkavimą jame pasakoja Utenos AŠR vadė A. Tidikienė.

Angelų sargų dieną apdovanoti šauliai 
Policija padėkojo už bendradarbiavimą
 
Trakinių partizanų misija:  tarnauti Tėvynei 
Apie Trakinių kaime (Anykščių r.) šaulių studentų organizuotą renginį, į kurį sukviesti visi mylintys tėvynę žmonės, neturintys „stribiškų įsitikinimų, kolchoziškų manierų bei nomenklatūrinių užmačių“, pasakoja „Saja“ pirmininkas M. Nefas.

„Saja“ startuoja su naujomis idėjomis 
Studentai nebūtų studentai, o ypač tie aktyvieji. Nuo pirmų rugsėjo dienų šauliai studentai pradėjo ne tik mokytis, bet ir tęsti šaulišką veiklą, tiesa, tik vasarinę perrengę rudenine…

Turnyras „Vilkaviškio šaulys“ populiarėja
Jaunoji šaulė A. Skirkaitė rašo apie taikliausius Pilviškių kuopos jaunuosius šauliu ir jų rezultatus varžybose.

Lietuvos šauliai rungėsi su švedais, norvegais, britais… 
Sukarintų jaunimo organizacijų varžybas Švedijoje, kur dalyvavo jaunieji šauliai, bei jų pasiekimus – džiugesius ir liūdesius   aprašo LŠS vado pavaduotojas-jaunųjų šaulių vadas V.Žymančius.

Karių veteranų asociacija puoselėja istorinę atmintį
Apie asociacijos veiklą kalba G. Tamulaitis

Žemaitijoje paminėtas Lietuvos laisvės armijos įkūrimo 70 – metis
Irena Giedraitienė primena skaitytojams aplinkybes, susiklosčiusias Lietuvos laisvės armijos įkurti, trumpai apžvelgia Armijos veikimus bei įvardija buvusius LLA karius.
 
Laisvės ugdymas ir autoriteto nauda pilietiškumui 
„Ar sekdamas žmonėmis iš didžiosios raidės lieki laisvas?“    klausia V. Kilpys savo straipsnyje, kuriame pateikia įdomią medžiagą apie japonų, vokiečių, rusų, britų didvyrius, kurių vardai iki šiandien karyba besidomintiems žmonėms yra ne tik žinomi, bet ir kelia pagarbą.

Geopolitika ir mano namo kiemas: kas toliau? 
Apie lietuvybę ir nacionalizmą, apie galimybę veikti ir aktyvų neveikimą, apie sovietinius spaudus smegenyse ir kitus svarbius reiškinius mintija V. Kilpys.

Lietuviai Vilniaus krašte 1920-1939 m.: statistinis aspektas
Istorikas M. Nefas kalba ir šiandien aktualia tema, plėtojama bei įvairiai interpretuojama ne pirmąjį dešimtmetį. Remdamasis šaltiniais, autorius analizuoja statistinius duomenis apie tautinę gyventojų sudėtį tarpukariu Vilniaus krašte.

Paskutinė kova
„Stiprūs sprogimai sudrebino žeminę: mane lyg pūkelį sprogimo banga nubloškė nuo gulto, akimirką dar girdėjau lūžtančių sienojų ir lubų traškesį, stiklo dužimą, žmonių vaitojimą… Vėliau  viskas aptemo“,   pradeda savo novelę šaulys S. Ignatavičius

Marijampolės apskrities šaulių 4-ajai rinktinei 92-eji 
Apie rinktinės veiklą ir siekius šventiniame sveikinime rinktinės šauliams kalba rinktinės vadas.

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę