Minint Gedulo ir vilties dieną, visoje Lietuvoje ir už jos ribų buvo prisiminti bei pagerbti Sovietų sąjungos į Sibirą ištremti mūsų tautiečiai. Grįžo, negrįžo, likimas nežinomas… skaitymai „Atminties neištremsi“ vyko daugelyje šalies miestų ir miestelių.

Šauliai – pirmose šių atminties renginių gretose. Stovėkime laisvės sargyboje, kad tokie įvykiai nepasikartotų!

***

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Tai viena tragiškiausių datų lietuvių tautos istorijoje.

Per pirmuosius vežimus iš šalies buvo išvežta apie 17 485 žmonių. Dauguma – į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Ištremta daug mokytojų, gydytojų, šaulių, to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp jų – antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Lietuvos gyventojų trėmimai buvo viena iš anksto suplanuotų, prilygstančių genocidui, lietuvių tautos naikinimo priemonių. Trėmimus rengė ir būsimųjų tremtinių bylas sudarė saugumo apskričių bei rajonų skyriai, tremtinių sąrašus tvirtino Lietuvos komunistų partijos apskričių komitetų pirmieji sekretoriai ir vykdomųjų komitetų pirmininkai.

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1989 m. birželio 9 d. įsaku paskelbė birželio 14-ąją Gedulo ir Vilties diena.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę