Lapkričio 5 d. Pilviškių vidurinės mokyklos aktų salėje vyko Marijampolės AŠR Pilviškių šaulių 4-osios kuopos ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Marijampolės AŠR vadas Raimondas Mertinkaitis ir Pilviškių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Brazys.
Jauniesiems šauliams į salę įnešus kuopos ir valstybinę vėliavas, sugiedojus Lietuvos himną, kuopos vadas Algirdas Rapulskis perskaitė ataskaitinį pranešimą.
Per metus į LŠS Pilviškių šaulių 4-ąją kuopą priimti 6 nauji nariai ir 11 jaunųjų šaulių. Per susirinkimą į šaulių kuopą buvo priimta dar 10 jaunųjų šaulių – Pilviškių vidurinės mokyklos mokinių.
Pilviškių šaulių 4-osios kuopos ne rikiuotės šauliai ir jaunieji šauliai dalyvavo valstybinių švenčių minėjimuose, bendruomenės renginiuose, bendruose Pilviškių vidurinės mokyklos ir Pilviškių bendruomenės renginiuose. Šauliai nuolat prižiūri Tauro apygardos partizanų vado A. Baltūsio-Žvejo kapą bei paminklus tremtiniams ir kovotojams už nepriklausomybę.
Ne rikiuotės šauliai dalyvavo Kazlų Rūdos poligone šaudymo automatiniu ginklu pratybose, organizavo kuopos jaunųjų šaulių šaudymo varžybas pneumatiniu ginklu. Marijampolėje vykusiose rinktinės šaudymo varžybose kuopos jaunieji šauliai užėmė II vietą.
Keletas šaulių dalyvavo LŠS sąskrydyje Rukloje, Gaižiūnų poligone. Du jaunieji šauliai baigė instruktorių kursus, dar du mokosi. 24 jaunieji šauliai dalyvavo mobiliose vasaros stovyklose.
Kuopos veikla įvertinta gerai. Išrinkta nauja Pilviškių šaulių 4-osios kuopos valdyba. Aktyviausieji šauliai buvo apdovanoti rinktinės ir kuopos vado padėkos raštais. Šauliams Rimgaudui Ambrasui ir Munirui Mačiulaičiui suteikti rinktinės garbės šaulio vardai. Išrinkti delegatai į Marijampolės AŠR ataskaitinį suvažiavimą.

Konstantinas Tendzegolskis
Pilviškių šaulių 4-osios kuopos garbės šaulys

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę