Įsipareigoję Tėvynei

LŠS jaunųjų šaulių vadas Mindaugas Nefas „Trimito“ skaitytojus informuoja apie Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dienos iškilmių momentus Vilniuje. Šventėje dalyvavo Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės šauliai, kurių gretas tą dieną papildė dar 140 jaunųjų šaulių ir 22 šauliai.

Lietuva minėjo Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Straipsnyje aprašomas Kovo 11-osios minėjimas Laikinojoje sostinėje, kur vyko daug įvairių renginių, iš kurių iškiliausias — partizanų generolo Jono Žemaičio paminklo atidengimas. Tai jau antrasis Lietuvos iškilių žmonių bronzinių biustų alėją papildęs paminklas pastaraisiais metais.

Lietuviu aš gimęs…

„Pagaliau tūkstantmečio odisėja pasiekė ir Kalvarijos miestelį. Galime didžiuotis, kad mūsų valstybės istorija siekia tokius tolimus laikus ir kad šiandien galime ištarti: „lietuviu aš gimęs“  — džiaugiasi straipsnio autorė, Marijampolės AŠR Kalvarijos šaulių 1-osios kuopos šaulė Vilija Čmukaitė. Straipsnyje dalijamasi įspūdžiais iš Kovo 11-osios minėjimo.

Švenčių išvakarėse

Vilkaviškio P. Karužos šaulių 6-osios kuopos vadas Romualdas Ramanauskas džiaugiasi aktyvia šaulių veikla ir savo straipsnyje pasakoja apie glaudų šaulių bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir apie sunkumus bei siekius juos įveikti.

Baisogalos šaulių kuopai 15 metų

Baisogalos šaulių kuopos vadas Gediminas Kuckailis ir Baisogalos šaulių kuopos šaulys Rimantas Narbutis „Trimito“ skaitytojams atskleidžia svarbesniuosius Baisogalos šaulių kuopos istorijos įvykius bei šiandienos darbus.

Daina, malda ir pagarba

Straipsnyje informuojama apie Utenos apskrities šaulių dalyvavimą Kovo 11-osios šventiniuose renginiuose.

Šauliška veikla vilioja

Su dideliu džiaugsmu „Trimito“ skaitytojus informuojame apie aktyvią Utenos AŠR veiklą ir rūpinimąsi į šaulių sąjungos gretas pritraukti dar daugiau jaunimo. Kovo 20 d. Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės vadė Asta Tidikienė, KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 807-osios kuopos vadas kpt. Karolis Morkūnas, intendantas vrš. Vaidas Meškuotis vyko į Utenos rajono Užpalių gimnaziją, kur pristatė savo organizacijas, kvietė įsitraukti į šių organizacijų veiklą.  Net sėdimų vietų pristigo visiems susidomėjusiesiems šaulių veikla.

LŠS atstovai dalyvavo LiJOT Žiemos forume

Jaunųjų šaulių vadas Mindaugas Nefas informuoja apie kovo 5-8 d. Molėtų r., Dubingių konferencijų centre vykusį LiJOT surengtą Žiemos forumą, skirtą organizacijų lyderių mokymams. Forume LŠS atstovavo sąjungos jaunųjų šaulių vadas Mindaugas Nefas ir Sąjungos štabo Ryšių su visuomene skyriaus viršininkė Almantė Grigaitė.

Šauliai lankėsi Alytaus apskrities mokyklose

Informuojame „Trimito“ skaitytojus apie Alytaus šaulių rinktinės lankymąsi Alytaus apskrities mokyklose, kur mokiniams buvo papasakota apie šaulių veiklą, šaulių mokymus, renginius, vasaros stovyklas. Anot straipsnio autoriaus, Alytaus apskrities šaulių rinktinės vado pavaduotojo A. Baryso, moksleiviams, tapo aišku — jei ateityje nori būti geras karys, stok į Šaulių sąjungą.

Prasidėjo LŠS meno kolektyvų apžiūra. Pirmieji — Pilviškiai ir Alytus

Kovo 28 d. Pilviškių „Santaros“ gimnazijoje ir Alytaus šaulių namuose vyko Marijampolės apskrities šaulių 4-osios rinktinės ir Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės meno kolektyvų apžiūra. Anot LŠS G-5 skyriaus viršininkės A. Grigaitės, visi apžiūroje dalyvavę kolektyvai atliko programas tiksliai pagal nuostatus ir labai tvarkingai.

Vieninga organizacijų šeima

Kovo 4 d. Mažeikių rajono Ukrinų pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventė, kuri šiemet skirta Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui. Šventėje dalyvavo Mažeikių jaunųjų šaulių būrys, keli Židikų jaunieji šauliai, skautai ir ateitininkai iš viso Mažeikių rajono. Šių organizacijų atstovai vieni kitiems pristatė savo veiklą, dalijosi patirtimi. Straipsnio autoriaus jaunojo šaulio Dovydo Jokubauskio teigimu, ateitininkams ypač įsiminė žurnalo viršelis, kurį puošė 90-mečio šūkis: „Tarnaujam Lietuvai kitaip 1919-2009“.

Klaipėdos jūros šaulių rinktinė aktyvėja

„Kretingos 11-ojoje kuopoje jaunųjų šaulių vis daugėja!“ — džiaugsmingai skelbia Kretingos 11-osios kuopos šauliai ir teigia, kad viskas prasidėjo nuo vieno paprasto žmogaus —  Klaipėdos jūrų šaulių 3-osios rinktinės vado Virgilijaus Valančiausko. Straipsnyje aprašomas įspūdingas ir daug emocijų palikęs 24 valandų žygis miškais, pamiške, laukais, geležinkeliu.

Pilietinio ugdymo daigai Vilnijoje žaliuoja ir žiemą

Straipsnyje perteikiami žurnalo „Trimitas“ redaktorės Lolitos Sipavičienės įspūdžiai iš viešnagės Šalčininkuose. Anot žurnalistės, Šalčininkai — Lietuvos „karštasis kraštas“, ir vien tai jau yra intriga vykti į šią atokią vietą, tačiau kelionės tikslas — aplankyti čia gerokai atkutusius ir suaktyvėjusius jaunuosius šaulius. Ryškesnis jaunųjų šaulių veikimas ir judėjimas pasireiškė kuopos vadu ėmus dirbti Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Vilniaus karo prievolės centro vyr. specialistui puskarininkiui Eimantui Tamulynui, energingam, aktyviam žmogui.

Šauliai dalyvavo Lietuvos karo aviacijos 90-mečiui paminėti skirtame bėgime

Kovo 14 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, Kaune, vyko Lietuvos karo aviacijos 90-mečiui paminėti skirtas bėgimas. Šis bėgimas vienas seniausių kariškių organizuojamų sporto renginių Kaune. Jame tradiciškai savo jėgas išbando ir šauliai. 

Atidaryta paroda, skirta Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečiui

Informuojame „Trimito“ skaitytojus, kad kovo 27 d. Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Kaune, vyko Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokinių sakralinės dailės darbų parodos „Tautos istorija spalvų paletėje“ atidarymas. Tai bene pirmasis renginys iš visos serijos renginių, skirtų Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečiui. Parodoje eksponuojami piešiniai kurti įvairiomis technikomis. Čia galima pamatyti akvarelių, karpinių, piešinių ant šilko, net rankdarbių. Piešiniuose vaizduojama nemažai tautinių simbolių, vietos istorinių paminklų, peizažų. Kviečiame šaulius aplankyti parodą.

Prisikėlęs Jėzus – žmonijos egzistencijos ir būties kertinis akmuo

Kunigas Saulius Paulius Bytautas kviečia pamąstyti apie Kristaus prisikėlimo prasmę, tikėjimą, viltį, meilę bei kasdienę duoną. Kunigas straipsnyje akcentuoja, kad šiuolaikinis pasaulis, kuris, deja, įvairiais būdais, atrodo, nori „Dievo mirties“, turėtų labiau įsiklausyti į Prisikėlimo Naujieną. Tie, kurie bando skelbti „Dievo mirtį“, kurie mėgina pašalinti Dievą iš žmogaus pasaulio, privalėtų sustoti ir pagalvoti, kad „Dievo mirtis“ neišvengiamai su savimi neša ir „žmogaus mirtį“! Kristus prisikėlė tam, kad žmogus atrastų tikrąją savo gyvenimo prasmę, kad galėtų pasiekti savo gyvenimo pilnatvę.

Iš XVIII LŠS Biržų rinktinės istorijos – žmonės, darbai, įvykiai

Visuomenės karinis parengimas, sąmoningas valstybės gynimo ugdymas, kaip matyti iš priimtų 1919 m. Šaulių sąjungos įstatų, buvo neatsiejamai susiję su kultūrine veikla. Biržų šaulių skyrius (vėliau – rinktinė), pasitelkdamas dainą, muziką, vaidybą, rašytą ir nerašytą žodį, šį darbą vykdė nuo pat susikūrimo pradžios. Visomis šiomis priemonėmis siekta įprasminti savo kraštiečio, didžiojo spaudos draudimo laikų knygnešio Jurgio Bielinio, anksčiau už Kudirką, Basanavičių prabilusį apie nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą, lūkesčius. Dviejų Šaulių sąjungos veiklos pusių vienovę „Trimitas“ ne vienur įvardijo kaip ginklo ir knygos sąjungą. Apie XVIII LŠS Biržų rinktinės kultūrinės veiklos istoriją ir kviečiame pasiskaityti.

TOKS BUVO MANO TĖVAS

Kauno AVDŠR ne rikiuotės šaulys Vaidotas Jurgaitis su didžiausia pagarba pasakoja apie savo tėvą pulkininką Petrą Jurgaitį. Prisiminimai skirti Pulkininko Petro Jurgaičio 115-osioms gimimo ir 50-osioms mirties metinėms atminti. Anot Vaidoto Jurgaičio, tebūnie suminėti Tėčio gyvenimo faktai kartu ir reiškinys, verčiantis pamąstyti, atsakyti į labai sudėtingus praėjusio šimtmečio mūsų tautos istorijos klausimus.  

Pjūtis

Šį kartą „Trimito“ skaitytojams siūlome dar vieną nuotaikingą Antano Panavo atsiminimų istoriją. Iš visų žemės ūkio darbų labiausiai laukiama pjūtis, nes jos metu žemdirbys pamato savo ankstesnių darbų vaisius. Straipsnyje prisimenama apie Pjūties metą Sibiro kolchozuose.

Karo aviacijai – 90 metų

Ats. plk. ltn. Povilas Šimkavičius straipsnyje apžvelgia Šaulių sąjungos aviacijos istoriją. Ant 1919 m. kovo 12 d. įkurtos Karo aviacijos pamatų užaugo Lietuvos aeroklubas (LAK) ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) aviacija. 1927 m. aviacijos karininkų pastangomis Kaune įkurta visuomeninė organizacija, skirta populiarinti aviaciją, ugdyti sportininkus – Lietuvos aeroklubas. 1936 m. įsteigtas LŠS aviacijos būrys.

Karalienės veidrodis

Žurnalo rubrikoje „Esu žmogus…“ įdomus psichologo Jono Henriko Rapalio straipsnis, kuriame  svarstoma apie tai, kodėl retas kuris sugeba senatvėje išlaikyti giedrią nuotaiką, būti geranoriškas kitiems ir dažnai sunkioje kasdienybėje įžiūrėti teigiamų mūsų gyvenimo dalykų.

NATO – 60

Straipsnyje  trumpai peržvelgiama NATO istorijos nuo jos įkūrimo iki šių dienų, gilinamasi, kaip sekasi Lietuvai būti NATO nare. Anot straipsnio autoriaus Stasio Ignatavičiaus,  reikia prisiminti, kad Lietuva, rengdamasi narystei, siekė glaudaus bendradarbiavimo su NATO pajėgomis: įgyvendino prisiimtus partnerystės tikslus, vykdė prisiimtus narystės veiksmų plano įsipareigojimus, kartu dalyvavo taikos palaikymo operacijose. Visa tai vykdo ir dabar, jau tapusi NATO nare. Šie veiksmai padeda tobulinti Lietuvos krašto apsaugos sistemą, siekti kariuomenės bendradarbiavimo su NATO pajėgomis ir išpildyti Aljanso narėms keliamus reikalavimus.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę