Įžengėme į 2006-uosius metus, tad pats laikas apžvelgti ir įvertinti pernai nuveiktus darbus. Lietuvos šaulių sąjunga yra pasirašiusi ne vieną bendradarbiavimo sutartį. Per metus nuveikta tikrai nemažai.

Su Lietuvos kariuomene
2001 m. balandžio 6 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomene. LŠS su Lietuvos kariuomene bendradarbiauja nuolat. Pernai vasarą pagal bendrą Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos projektą „Mobilios vasaros stovyklos 2005“ Lietuvoje buvo surengtos 46 stovyklos, kuriose turiningai laiką leido jaunieji šauliai, kandidatai į jaunuosius šaulius, moksleiviai, išeivijos lietuvių vaikai, vaikai iš padidintos rizikos grupių, kiti jaunuoliai (iš viso 6330 vaikų).
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, Rukloje, ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione, Klaipėdoje, veikia Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių rengimo centrai. Kaip ir kasmet jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių baigiamoji mokymo sesija surengta Gaižiūnų poligone, Rukloje.
Šauliai Lietuvos kariuomenės daliniuose ir poligonuose rengė šaudymo pratybas ir varžybas. Birželio 17–19 dienomis LDK Kęstučio motorizuotajame pėstininkų batalione, Sakalinės kaime, Tauragės rajone, vyko Jaunųjų šaulių VII sporto žaidynės. Gaižiūnų poligone, Rukloje, rugsėjį vyko Ne rikiuotės šaulių turizmo sąskrydis ir Rikiuotės šaulių daugiakovės varžybos. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, Rukloje, buvo surengtos jaunųjų šaulių ir Jungtinės Karalystės kariuomenės kadetų pratybos. Šaulių komandos dalyvavo Lietuvos kariuomenės rengtose sporto ir šaudymo varžybose ir t. t.

Su Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija
Bendradarbiavimo sutartis su Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija pasirašyta 2000 m. rugpjūčio 9 d. Karo akademijoje, Vilniuje, įkurtame Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių rengimo centre kasmet instruktoriaus ženklą gauna nemažas būrys jaunųjų šaulių. Siekiant suvienodinti Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių mokymo programas, trys Karo akademijos kariūnai 2005–2006 mokslo metų pirmojoje sesijoje vedė paskaitas jauniesiems šauliams Vadų ir instruktorių rengimo centruose Klaipėdoje ir Rukloje. Karo akademijos dėstytojai rašo straipsnius Lietuvos šaulių žurnalui „Trimitas“. Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademijoje šiuo metu studijuoja 18 šaulių.

Su Policijos departamentu prie VRM
LŠS ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimas tęsiasi nuo 1999-ųjų liepos. Pernai liepos 9–15 dienomis Kazlų Rūdos poligone surengta bendra LŠS ir Policijos departamento prie VRM stovykla, kurioje ilsėjosi 170 jaunųjų šaulių, jaunųjų policijos rėmėjų ir jaunųjų šaulių policijos rėmėjų. Šauliai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose nuolat gelbsti policijos pareigūnams prižiūrint viešąją tvarką ir rimtį, budint renginių ir švenčių metu.

Su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos šauliai bendradarbiauja nuo 2000-ųjų spalio. Alytaus, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos AŠR šauliai nuolat lankosi VSAT postuose, susipažįsta su pasieniečių veikla, darbo priemonėmis. VSAT pareigūnai lanko vasarą mobiliose stovyklose poilsiaujančius vaikus, pasakoja apie savo darbą, demonstruoja tarnybinių šunų sugebėjimus ir t. t.

Su Generaline miškų urėdija prie Aplinkos apsaugos ministerijos
LŠS ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m. Kiekvieną pavasarį šauliai padeda miškininkams sodinti medelius, vasarą tvarko miškus, o miškininkai gelbsti šauliams įkuriant mobilias vasaros stovyklas. Su miškininkais aktyviausiai bendradarbiauja Utenos, Vilniaus, Panevėžio AŠR šauliai.

Su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės
Remiantis LŠS bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės bendradarbiavimo sutartimi, pasirašyta 2003 m. balandžio 29 d., pernai gausus būrys išeivijos lietuvių vaikų ilsėjosi šaulių organizuotose mobiliose vasaros stovyklose.

Su giminingomis Latvijos ir Estijos organizacijomis
LŠS bendradarbiavimas su Latvijos Jaunsardze ir Estijos Noored Kotkad organizacijomis įformintas bendradarbiavimo sutartimi 2001 m. lapkričio 2 d. Po metų, 2002 m. gruodžio 6 d., prie bendradarbiavimo sutarties prisidėjo ir Estijos Kodututred organizacija. Kasmet visų organizacijų vadovai susirenka aptarti veiklos kitiems metams ir pasirašo bendradarbiavimo protokolą. Pernai Jaunųjų šaulių VII sporto žaidynėse Tauragė rajone dalyvavo 15 jaunuolių iš Estijos. Utenoje pratęsta bendradarbiavimo sutartis tarp Latvijos Jaunsardze Latgalos regiono ir Panevėžio, Utenos ir Kauno apskričių šaulių rinktinių (dalyvavo 3 atstovai iš Latvijos). Visagine vyko Utenos AŠR jaunųjų šaulių žaidynės, kuriose dalyvavo 12 jaunsargių iš Latvijos. Mobiliose vasaros stovyklose Baisogaloje, Pajuostyje, Karsakiškyje, Nemirsetoje, Degučiuose ilsėjosi jaunuoliai iš Latvijos ir Estijos. Latvijoje Šaulių sąjungos atstovai dalyvavo „Vyrų žaidynėse“ Alūksnėje, sporto dienos renginiuose Kaleti mieste, turizmo seminare Kuku mieste, „Vyrų žaidynėse“ Luznavoje. Šauliai taip pat dalyvavo Estijos Noored Kotkad ir Kodututred organizuotose šaudymo varžybose ir Baltijos karių sporto žaidynėse Taline.

Su Kultūros ir sporto departamentu prie LR Vyriausybės
Bendradarbiavimo sutartis su Kultūros ir sporto departamentu prie LR Vyriausybės pasirašyta 2004 m. gegužės 4 d. Šaulių sąjunga yra asociacijos „Sportas visiems“ narė, tad organizuoja bendrus sporto renginius: sveikatos, grožio ir sporto festivalį „Sportas visiems“ Palangoje, „Žiemos sportas visiems“ žaidynes Ignalinoje.

Su Vytauto Didžiojo karo muziejumi
LŠS ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dar 1997 m. vasario 16 d. Šauliai iš visos Lietuvos nemokamai lanko Karo muziejaus ekspoziciją, dalyvauja atidarant muziejaus rengiamas parodas.

Su Vytauto Didžiojo universitetu
Šaulių sąjungos ir Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2001 m. gegužės 20 d. VDU Istorijos katedros studentai nuolat naudojasi Lietuvos šaulių sąjungos bibliotekoje sukauptomis knygomis, muziejuje saugomais dokumentais ir nuotraukomis, paskui rašo straipsnius istorinėmis temomis į Lietuvos šaulių žurnalą „Trimitas“.

Su LLKS ir LKKSS
Pernai Lietuvos šaulių sąjunga pasirašė dvi naujas bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (sausio 22 d.) ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (kovo 6 d.). Sutarčių pasirašymas užtvirtino jau nuo nepriklausomybės atkūrimo besitęsiantį bendradarbiavimą tarp šaulių ir šių organizacijų narių. Šauliai dalyvauja šių organizacijų renginiuose ir šventėse, o LKKS ir LKKSS nariai – šauliškuose renginiuose. Vieni kitiems nuolat gelbsti įamžinant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimą.

Parengė Aušra Garnienė

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę