Vasario 15 d. Vilniuje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas Liubave (Kalvarijos sav.) pastatyti atminimo ženklą, įamžinantį partizano Juozo Lukšos–Daumanto (Skirmanto) ir jo bendražygių atminimą Lietuvos – Lenkijos sienos kirtimo vietoje.
LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus ir Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis pasirašydami sutartį išsakė lūkestį, kad atminimo ženklas bus pastatytas iki rugsėjo 4 dienos – LLKS Gynybos pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas J. Lukša žuvo 1951 m. rugsėjo 4 dieną Pabartupio km. apylinkių miške.
Minėdamas Juozo Lukšos–Daumanto (Skirmanto) 100-ias gimimo ir 70-ias mirties metines Seimas 2021-ius metus paskelbė Juozo Lukšos–Daumanto metais.
Nuotrauka LGGRTC
Share This