2018 metų pavasarį buvo organizuotos kontrolinės civilinės saugos funkcinės – evakavimosi pratybos įvairiose švietimo įstaigose: Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje, VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykloje, Kretingos lopšelyje-darželyje „Pasaka“, Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre bei Kretingos rajono švietimo centre.
Minėtoms pratyboms padėjo pasirengti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba bei apsaugą ir gelbėjimo veiksmus atliko Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės Kretingos 305-osios kuopos šauliai su kuopos vadu Gintautu Pogoželsku.
Pavasarį, baigiantis mokslo metams, gegužės 22 d., kontrolinės civilinės saugos funkcinės pratybos vyko Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre. Kartoti mokymąsi evakuotis per pratybas būtina, kadangi per keletą metų pasikeičia mokinių karta, pedagogai bei kiti darbuotojai. Tai parodė ir antrosios kontrolinės civilinės saugos pratybos – nesklandumų neišvengta, tačiau visa mokyklos bendruomenė suprato, kad labai svarbu sugebėti saugiai ir operatyviai evakuotis kilus gaisrui ar susidarius kitai ekstremaliajai situacijai.
Kretingos rajono švietimo centro pedagogai, mokiniai bei kiti darbuotojai rugsėjo 18 d., antradienį po pietų, evakavosi iš pastato, kuriame buvo imituojama, kad pirmo aukšto laiptinėje, kur įrengta rūbų kabykla, kilo gaisras. Pratybos prasidėjo suskambėjus įspėjamajam pavojaus signalui – trims ilgiems skambučiams. Visi 34 asmenys tuo metu buvę pastate, sėkmingai evakavosi per pagrindinį ir atsarginius evakuacinius išėjimus ir susirinko numatytoje vietoje – aikštelėje priešais pastatą. Paskirti atsakingi darbuotojai – skyrių vedėjai, o vėliau ir į įvykį iškviesti šauliai, apžiūrėjo patalpas, ar visi evakavosi. Dar kartą apžiūrėdami patalpas, šauliai aptiko dūmais apsinuodijusią mokinę, kurią išnešė į lauką ir suteikė pirmąją medicininę pagalbą.
Pratybų metu buvo iškviestas ugniagesių-gelbėtojų ekipažas iš Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kuris ėmėsi gaisro židinio likvidavimo darbų ir dar kartą apžiūrėjo patalpas. Tuo metu vyko evakuotųjų registracija ir skaičiaus tikslinimas – Kretingos rajono švietimo centro Ūkio dalies vedėjui Algiui Stonkui, atsakingam asmeniui už civilinę saugą, skyrių vedėjai raportavo kiek iš viso žmonių evakavosi.
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Rasmina Beniušienė bei vyr. specialistas Gintaras Bruzdeilinas stebėjo ir vertino atliekamus veiksmus, kurie numatyti ir aprašyti įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane: kaip perspėjama ir informuojama centro bendruomenė apie gaisrą, kaip iškviečiamos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos ir kaip jos pasitinkamos, kaip evakuojamasi pro pagrindinį ir avarinius išėjimus, kaip susirenkama numatytoje susirinkimo vietoje, kaip sutikslinamas evakuotųjų skaičius, apžiūrimos patalpos, kaip ir kokius nurodymus duoda įstaigos vadovė – direktorė Adelė Mazeliauskienė.
Ugniagesiams-gelbėtojams pranešus, kad gaisras užgesintas, bet kol dar vėdinamos patalpos – į jas bus galima grįžti vėliau, priešgaisrinės tarnybos atstovė vyr. specialistė Sandra Vasiliauskaitė centro darbuotojams pravedė trumpą paskaitą apie gaisrų kilimo priežastis, jų gesinimo ypatumus, parodė kaip naudotis nešiojamu milteliniu gesintuvu. Visi norintys galėjo realiai išbandyti kaip veikia gesintuvas.
Po pratybų vyko jų aptarimas. Kretingos rajono švietimo centro direktorei ir atsakingam asmeniui už civilinę saugą pateikti pasiūlymai, kaip reikėtų gerinti evakavimo organizavimo veiksmus gaisro ar kitos ekstremaliosios situacijos atveju.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Rasmina Beniušienė

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę