Jubiliejaus ženklai
Straipsnyje pasakojama apie  Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Humanitarinių mokslų fakultete, atidarytą fotografijų parodą „Lietuvos šaulių sąjunga istorijos sūkuryje ir šiandien“. Parodoje, kuri sudaryta iš dviejų dalių ekspozicijos, pristatomos Lietuvos šaulių sąjungos veiklos akimirkos.
 
Kaip mes sodinome ąžuolyną ir augome patys…
Nuotaikingas straipsnis apie tai, kaip Zarasų r. Suvieko seniūnijos Cibulynės kaime buvo sodinamas Šaulių ąžuolynas. Aprašomi sodintojai, sodinimo proceso vyksmas, statistika, dalyvavusiųjų pasisakymai. LŠS vadas Juozas Širvinskas džiaugėsi, kad Lietuvos šaulių sąjungos ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos bendradarbiavimas įgauna vis didesnį pagreitį ir naujas formas. Ąžuolynui parinkta itin vaizdinga vieta. Netoliese tyvuliuoja puikus ežeras, aplink miškai, o užsodinamas plotas nusidriekęs kalvos šlaite.
 
Tautinio atgimimo ąžuolyną puoselėja ir šauliai
Informuojame apie J. Basanavičiaus sodyboje balandžio 18 d. suorganizuotą kasmetinę talką, kurioje itin gausiai dalyvavo Marijampolės AŠR Vilkaviškio, Kybartų, Kalvarijos, Marijampolės kuopų šauliai. Į ją susirinko ne tik jaunieji, bet ir ne rikiuotės šauliai, vietiniai gyventojai, Bartininkų mokyklos moksleiviai, iš kitur atvažiavę svečiai. Labai džiugu, kad visi šie žmonės rodė tokią didelę iniciatyvą tvarkydami J. Basanavičiaus sodybą-muziejų.

„Darom 2009“
Balandžio 18 d. visoje šalyje, vyko visuomeninė akcija „Darom 2009“ – buvo tvarkomi miškai, parkai, vandens telkinių pakrantės ir kitos teritorijos – gamta vaduojama iš mūsų pačių padarytų šiukšlynų. Akcijoje dalyvavo ir Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės jaunieji šauliai. Kviečiame pasiskaityti, kaip praėjo ši graži akcija.

Dubravos girioje šauliai sodino mišką
„Trimito“ skaitytojai informuojami apie balandžio 14 d. Dubravos urėdijos Vaišvydavos girininkijos miško kirtavietėje vykusį miškasodį, kuriame dalyvavo Kauno apskr. Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės šauliai ir šaulės.

Radviliškio šauliai visuomeninėje talkoje
Radvilšikio šaulių 1-osios kuopos vadas praneša  apie Radviliškio seniūnijoje suorganizuotą visuomeninę talką, į kurią buvo pakviesti ir Radviliškio LDK Gedimino šaulių 1-osios kuopos šauliai. Užduotis šauliams – sutvarkyti ir išvežti medžių šakas ir šiukšles iš Radviliškio istorinio parko, kuriame buvo įsikūrusios Lietuvos kariuomenės kareivinės.

Šauliams atminti
Skyrelyje „Atmintis“  rašoma apie Juozapo Jenuškos ir kitų žuvusiųjų šaulių minėjimą, vykusį Skuodo rajone, Notėnuose.

Ekskursija į muziejų
Kuršėnų šaulių 7-osios kuopos šaulė Greta Šidlauskaitė dalijasi įspūdžiais iš ekskursijos į medžio drožėjo Raimondo Baškio 2008 m. įkurtą medinukų muziejų.

Įdomi pažintis
Pranešame apie balandžio 7 d. Kuršėnuose esančiame sporto klube „Kristalas“ susirinkusį nemažą jaunųjų šaulių būrelį, kuris išklausė saugaus elgesio su ginklu įgūdžių bei žinių, kaip surinkti ginklą ir paruošti jį naudojimui, įtvirtinimo pamokas.
 

Balandis buvo aktyvus
Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės Kauno 12-osios kuopos jaunieji šauliai rinkosi Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGV) 2-osios komandos teritorijoje, kur vyko spec. rengimo pratybos. Jaunieji šauliai nekantraudami laukė užsiėmimų, kuriuos organizavo Kauno AVDŠR Kauno 12-osios kuopos vadas Rytis Nepas. Kiekvienas norėjo išbandyti savo jėgas, patikrinti teorinių pratybų metu įgytas žinias.

Įstojimo į NATO 5-ąsias metines minėjo ir jaunieji šauliai
Informuojame apie Minaičiuose, Radviliškio r., vykusį įstojimo į NATO 5-ųjų metinių minėjimą, kuriame dalyvavo ir Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės jaunieji šauliai.

Jaunųjų šaulių sąskrydis Pajūryje
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinėje mokykloje vyko Tauragės apskrities jaunųjų šaulių sąskrydis, į kurį atvyko 205 jaunieji šauliai ir jų vadai iš Tauragės, Skaudvilės, Pagėgių, Šilalės, Skirsnemunės, Eržvilko, Jurbarko, Laukuvos, Kvėdarnos. Kviečiame pasikaityti, ką šauliai nuveikė ir kas sąskrydžio dalyviams paliko didžiausią įspūdį.

Šauly, dainuok!
Meno mylėtojai Baisogaloje Kaune, Jurbarke ir Telšiuose
Žmonės ir paukščiai kartu
Šiuose straipsniuose aprašomi įspūdžiai iš meno kolektyvų apžiūrų konkurso, kuriame dalyvauja visos Lietuvos šaulių sąjungos rinktinės ir joms priklausančios kuopos. Jis vyksta keliais etapais, todėl į finalinį etapą atrenkami patys geriausi ir įdomiausi šauliški kolektyvai. Atstovauti savo kuopai yra didelė garbė.

Aktyvus pilietiškumas įrašytas Šaulio garbės kodekse
„Trimito“ skaitytojai informuojami apie netikėtą įvykį — pačioje dienos akyje du Lietuvos šaulių sąjungos šauliai parodė pilietinį budrumą bei tikrą vyriškumą – sulaikė nusikaltėlį.

Apie Šaulių sąjungą sužino vis daugiau kariškių
Kviečiame pasidomėti, kaip Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) plečia bendradarbiavimą su Krašto apsaugos sistemos padaliniais. Siekdami glaudžiau bendradarbiauti su LŠS, Lietuvos šaulių sąjungos, Karo prievolės administravimo tarnybos (KPAT) ir Karo prievolės centrų (KPC) darbuotojai turėjo progos susipažinti su Šaulių sąjungos istorija. LŠS jaunųjų šaulių vadas Mindaugas Nefas skaitė paskaitas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio KPC darbuotojams.

Nuo Panevėžio iki Namišių
Žurnalo rubrikoje „Mūsų šaulynas“ — redaktorės Lolitos Sipavičienės straipsnis apie „vojažą“ po Panevėžį ir jo apylinkes, kur buvo aplankyta įspūdinga šaulio Antano Povilionio sodyba ir pašnekintas pats sodybos šeimininkas — garbus šaulys, tikras patriotas, kryždirbys, dailininkas, šmaikštuolis, jaunatviškos sielos…

Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių kursų sesija
Informuojame apie balandžio 6–10 d. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje vykusią priešpaskutinę Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių kursų sesiją. Sesijos metu labiausiai motyvuoti ir pasirengę jaunieji šauliai savo moksleiviškų atostogų sąskaita mokosi įvairių šauliškų dalykų, toliau tobulina savo karybos žinias.

Šaudymo pratybos
Straipsnyje pranešama apie šaudykloje Kauno rajone vykusias Sąjungos štabo Garbės sargybos kuopos šaudymo pratybas. Pratybos vyksta vykdant LŠS 2009 m. veiklos planą.

Orientacinis žygis Tauro apygardos partizanų takais
Kviečiame pasiskaityti įdomų straipsnį apie orientacinį žygį, kuriame dalyvavo 80 dalyvių iš visos Lietuvos, tarp kurių yra ir Kalvarijos 1-osios kuopos šauliai. Anot straipsnio autoriaus, žygis paliko neišdildomų įspūdžių ir prisiminimų.

Konferencija Austrijoje
Jau tradicine tapo kiekvienais metais Austrijoje vokiečio T. Rainerio iniciatyva organizuojama religinė konferencija („Team Leader Europe of Accts Military Ministries International“), sulaukianti dalyvių iš skirtingų Europos valstybių. Šiais metais kovo pradžioje organizuotame renginyje dalyvavo delegatai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Albanijos, Bulgarijos, Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos. Mūsų šalies delegacijai buvo skirtos dvi vietos, kurias Lietuvos kariuomenės ordinariatas paskyrė Lietuvos šaulių sąjungai ir Lietuvos kariuomenei. Kviečiame pasidomėti,kuo naudinga, ir įdomi buvo ši konferencija.

Lietuvos partizanų suvažiavimas
Balandžio 18-ąją Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje vyko neeilinis renginys   Lietuvos partizanų suvažiavimas. Devynių atkurtų Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) partizanų apygardų vėliavomis pagerbti žuvę partizanai ir laisvės kovų dalyviai. Straipsnyje aprašomi svarbesnieji suvažiavimo dalyviai, renginio momentai.

LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės 20-metis
Žurnalo rubrikoje „Atmintis“ šaulys Stasys Ignatavičius siūlo prisiminti LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės 20-metį. 1988 m. pradžioje Sovietų Sąjungoje gilėjant krizei SSSR prezidentas M. Gorbačiovas buvo priverstas iš pagrindų keisti komunistinės valstybės vidaus ir užsienio politiką bei pradėti demokratines reformas. Sovietinėje valstybėje įsibėgėjantys demokratijos procesai sudarė palankias sąlygas sąjunginėse respublikose kurtis tautiniams-demokratiniams judėjimams, kurių tikslas – atgaivinti pavergtų tautų tradicijas, kultūrą, religiją.

Tomas Šyvokas: „Šaulių sąjunga įaugusi į mano protą ir širdį“
Šaulių žurnalas „Trimitas“ pradeda naują straipsnių ciklą: kiekvieną mėnesį kalbinsime jaunus, tačiau jau turinčius daug ką papasakoti ir patarti, šaulius. Pirmasis mūsų pašnekovas – šaulys, kariūnas Tomas Šyvokas.

Iš XVIII LŠS Biržų rinktinės istorijos – žmonės, darbai, įvykiai
Šįkart „Istorijos rate“ – XVIII LŠS Biržų rinktinės kultūrinės ir sportinės veiklos istorija.

Šauliai minėjo jubiliejų
Kviečiame pasidžiaugti su Vilkaviškio P. Karužos šaulių 6-osios kuopos šauliais, kurie LŠS 90-mečio proga surengė šventę Vilkaviškio krašto muziejuje. Buvo parengta fotografijų paroda „Šauliams – 90“, kurioje atsispindi Šaulių sąjungos istorija nuo įsikūrimo pradžios iki šių dienų.
 
 
 
 

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę