2020 m. birželio 26 d. Jurgežeriuose Kalvarijos savivaldybėje prasidėjo Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės organizuojama jaunųjų šaulių vasaros stovykla. Susirinkę stovyklautojai mokosi ir gilina žinias topografijos, karybos srityse, susipažįsta su Sąjungos istorija ir Statutu, dalyvauja sportinėje veikloje.
I ir II ugdymo pakopų vasaros stovyklojs susirinko apie 180 šaulių. „Gintaro“ poilsiavietėje, vadovaujant instruktoriams iš KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės, jaunieji šauliai mokosi topografijos, susipažįsta su saugaus elgesio su ginklu principais, mokosi rikiuotės elementų. Jaunuoliai dalyvauja įvairiose sportinėse varžybose, estafetėse, kurias organizuoja jaunųjų šaulių būrelių vadovai. Stovykloje apsilanko ir svečiai. LŠS Centro valdybos, korporacijos „Saja“ narys Edgaras Diržius papasakojo stovyklautojams apie Centro valdybos veiklą, uždavinius, pasidalino prisiminimais apie savo praleistą laiką jaunųjų šaulių vasaros stovyklose.

Share This