Gruodžio 5 d. Šaulių sąjungos štabe vyko Centro valdybos (CV) posėdis.
Jame buvo apžvelgta 2015 metų 3-iojo ketvirčio Sąjungos veikla bei pristatytas 2016 metų veiklos planas.
Centro valdybos nariams pristatyta LŠS nario mokesčio surinkimo ataskaita. Nario mokestis ateinančiais metais nesikeičia: suaugusieji šauliai moka 7 Eur, jaunieji šauliai – 1 Eur (stojimo mokestis: šauliams – 3 Eur, jauniesiems šauliams – 1 Eur). Nario mokestį privaloma sumokėti per pirmąjį naujų metų ketvirtį.

Apsvarsčius LŠS štabo ir rinktinių nuolatinės tarnybos šaulių struktūros ir pareigybių sąrašą pritarta rinktinių struktūroms ir pareigybėms bei nutarta koreguoti štabo.
Tipine struktura
CV patvirtino LŠS apdovanojimų bei šaulių studentų korporacijos „Saja“ nuostatus, pritarė, kad Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Rokiškio 9-ajai kuopai būtų suteiktas Leonardo Grigonio-Užpalio vardas bei diskutavo apie šaulių žurnalo „Trimitas“ turinį ir periodiškumą. Jis kitais metais lieka toks pat –  6 numeriai per metus, prenumeratos kaina – 8 Eur. Taip pat pritarta, kad Ukmergės šaulių namai patikėjimo teise būtų perduoti Krašto apsaugos ministerijai, siekiant pastatus rekonstruoti ir naudoti bendroms reikmėms bei skirti finansavimą Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės bei štabo patalpų renovacijai (2015 m. renovuoti Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastatai); palaipsniui renovuoti visų rinktinių patalpas.
Centro valdybos nariai (balsų dauguma) neprieštaravo, kad nuolatinės tarnybos šauliai būtų ir CV nariai. Po diskusijų dėl šaulių pavaldumo bei etikos kodekso žinojimo ir kartojimo nutarta 2016 metais įtraukti šias temas į šaulių rengimo programą.
CV nusprendė, kad LŠS taps dalininku Marijampolės šaudyklos plėtros projekte ir ateinančiais metais tęs bendradarbiavimą su Kauno technologijos universitetu įrengiant lazerines šaudyklas.
Nutarta įtvirtinti LŠS statute nuostatą apie galimybę Vakarų (jūros) šaulių dėvėti juodas beretes.

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę