Paskelbus karantiną Lietuvoje dėl COVID-19 viruso, ypač suaktyvėjo priešiškos Lietuvai, Europos sąjungai ir NATO informacinės atakos, melo ir dezinformacijos srautas. Media priemonėse, aktyviau nei paprastai, planuotai ir tikslingai, pradėjo veikti įvairūs „komentatoriai“, socialiniuose tinkluose padaugėjo trolių skelbiamų „tiesų“ ir „versijų“ dėl pandemijos ir jos įtakos mūsų šaliai bei sąjungininkams.
Nuo kovo 16 d. Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Vilniaus 1016-osios šaulių kuopos 3-asis Nekinetinių operacijų būrys, remdamas LK Strateginės komunikacijos departamento veiklą, pradėjo stebėti ir analizuoti priešiškų jėgų propagandą bei skleidžiamą dezinformaciją. Šaulių atliktos užduotys padėjo sustiprinti Lietuvos kariuomenės galimybes – reikiamu metu buvo stebimas didesnis informacijos srautas.
Šauliai patikrino platų informacinį lauką, užfiksavo daug naujų dezinformavimo šaltinių, kurie ne tik skleidžia priešiškas „nuomones“, bet ir „tiražuoja“ oficialių Rusijos kanalų, tokių kaip RIA, TACC, RT, Sputnik ir kt., informaciją pačioje Rusijoje ir Vakarų šalyse.
„Darbas padarytas puikiai. Per stebėjimą iš 116 propagandos šaltinių užfiksuota apie 700 propagandos produktų, iš jų 163 anglų, 122 – lietuvių, likę – rusų kalba. Tai buvo pirmas „kovinis krikštas“ ir neįkainuojama patirtis Lietuvos šaulių sąjungos Nekinetinio būrio šauliams, nes jie galėjo praktiškai pritaikyti turimas žinias bei įgūdžius realiuose informacinių operacijų veiksmuose, dirbti realiomis sąlygomis“, – sakė Vilniaus 1016-osios šaulių kuopos 3-iojo Nekinetinių operacijų būrio vadas Eimantas Šatas.
Nekinetinių operacijų būrio šauliai išbandė bei pritaikė naujus, pačių būrio šaulių sukurtus stebėjimo metodus, kurie padidino propagandos stebėjimo apimtis ir klasifikavimo efektyvumą.
„Ypač didelę mokslinę, metodologinę pagalbą suteikė būrio šaulė Ainė Ramonaitė. Ačiū jai už puikų darbą“, – svarų šaulės indėlį akcentavo būrio vadas.
„Lietuvos kariuomenė turi patikimą ir profesionalų pagalbininką – šaulių nekinetinį būrį. Šiandien jie atliko savo pilietinę pareigą gindami laisvės vertybes 5-ąjame elemente. Kiekvienas iš jūsų yra Tėvynės tvirtovės pamato akmuo, kurio dėka galime kurti valstybės gerovę ir ateitį. Dėkojame už pasiaukojamą Lietuvos ir demokratinių vertybių gynybą“, – po sėkmingo šaulių ir LK specialistų bendradarbiavimo į šaulius kreipėsi Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento direktorius plk. ltn. Eugenijus Lastauskas.
Nekinetinių operacijų būrys įkurtas siekiant pasitelkti šaulių turimas kompetencijas, patirtį ir įgūdžius – taip prisidėti prie šalies saugumo užtikrinimo vykdant nekinetines operacijas drauge su LK.
Share This