Beveik 100 jaunųjų šaulių iš visos Lietuvos šią savaitę stovyklauja Brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos batalione Pajūryje, Šilalės rajone.

„Jaunųjų šaulių įvadinė IV pakopos stovykla nėra tik smagus laisvalaikio praleidimas. Tai rimtas išbandymas jaunuoliams, kurie jau yra įveikę tris jaunųjų šaulių rengimo pakopas. Per pavasario atostogas pagilinę žinias ir patobulinę įgūdžius, jaunieji šauliai vasarą vyksiančioje stovykloje turės galimybę įgyti aukščiausio lygio jaunųjų šaulių rengimą patvirtinantį IV pakopos antsiuvą“, – sako stovyklai Brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos batalione vadovaujanti Lietuvos šaulių sąjungos Pilietinio ugdymo skyriaus vedėja Sandra Vasiliauskienė.

Stovykloje jaunieji šauliai gilina karybos žinias, ugdo lyderio savybes, skatina atsakomybę, pareigą ir pasitikėjimą savimi vykdant praktines užduotis, mokosi dirbti komandoje, stiprina fizinį pasirengimą ir ugdo savo patriotiškumą.

Šioje stovykloje dalyvaujantys jaunuoliai taip pat varžosi dėl galimybės vasarą vykti į Jungtinės Karalystės armijos kadetų stovyklą. Lietuvos šaulių sąjunga bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės armijos kadetais jau daugiau kaip 20 metų ir remiantis tarptautine bendradarbiavimo sutartimi dalyvauja įvairiuose renginiuose.

***

Jaunųjų šaulių pakopinis rengimas

l pakopa. Šio rengimo etapo metu jaunuolis supažindinamas su LŠS veikla, įgyja bazinių žinių, reikalingų būnant jaunuoju šauliu. Rengimas pagal patvirtintą jaunųjų šaulių I pakopos ugdymo programą vyksta šaulių rinktinėje, kuriai jaunasis šaulys yra priskirtas. Išklausęs l pakopos kursą jaunasis šaulys, dalyvaudamas 3-7 dienų 1 pakopos stovykloje, laiko žinių ir įgūdžių patikrinimo įskaitą. Sėkmingai išlaikiusiesiems įskaitą įteikiamas sertifikatas ir pakopos ženklas.

II pakopa. Jaunasis šaulys rengiamas pagal patvirtintą jaunųjų šaulių II pakopos ugdymo programą, o baigęs II pakopos mokymo programą įgyja teisę dalyvauti specializuotuose kursuose. Nuolatinis ugdymas vyksta šaulių rinktinėje, kuriai priklauso jaunasis šaulys, o specializuoti kursai regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu. Įsisavinęs II pakopos mokymo medžiagą, jaunasis šaulys moksleivių vasaros atostogų metu dalyvauja II pakopos stovykloje, kurioje laiko žinių ir įgūdžių patikrinimo įskaita. Įskaita organizuoja ir vykdo šaulių rinktinė pagal LŠS vado patvirtintus reikalavimus. Sėkmingai išlaikiusiesiems įskaitą įteikiamas sertifikatas ir pakopos ženklas.

III pakopa. Jaunasis šaulys rengiamas pagal patvirtinta jaunųjų šaulių III pakopos ugdymo programą. Nuolatinis ugdymas vyksta šaulių rinktinėje, kuriai priklauso jaunasis šaulys, o pakopines stovyklos — regioniniu lygmeniu. Kiekvienas jaunasis šaulys, sėkmingai baigęs III pakopos ugdymo programą, įgyja teisę dalyvauti LŠS štabo organizuojamuose lyderystės kursuose. Įsisavinęs III pakopos mokomąja medžiaga, jaunasis šaulys dalyvauja III pakopos vasaros stovykloje, kurioje laiko žinių ir įgūdžių patikrinimo įskaitą. Sėkmingai išlaikius įskaitą įteikiamas sertifikatas ir pakopos ženklas.

IV pakopa. Jaunojo šaulio ugdymą organizuoja ir vykdo LŠS rinktinės ir štabas. Rengimas vyksta pagal patvirtintą jaunųjų šaulių IV pakopos programą. Nuolatinis ugdymas vyksta šaulių rinktinėje, kuriai priklauso jaunasis šaulys, o pakopines stovyklos nacionaliniu lygmeniu. Įsisavinęs mokomąją medžiagą jaunasis šaulys dalyvauja IV pakopos vasaros stovykloje, kur laiko žinių ir įgūdžių patikrinimo įskaitą. IV pakopos stovykloje gali dalyvauti jaunieji šauliai nuo 15 metų. Jaunajam šauliui, sėkmingai išlaikius įskaitą, išduodamas IV pakopos baigimo sertifikatas ir pakopos ženklas.

Pabaigęs IV pakopos ugdymo programą, jaunasis šaulys gali padėti mokyti kitus jaunuosius šaulius, dalyvauti specializuotuose kursuose. Dienos stovyklose IV pakopos jaunieji šauliai, padedant būrelių vadovams, organizuoja renginius, projektus ir pan., įgyvendina išmoktus lyderių įgūdžius. Jaunieji šauliai, išlaikę keturias mokymo programos pakopas, sulaukę 18 metų ir atlikę kovinius šaudymus, prisijungę prie suaugusių šaulių neprivalo lankyti bazinio šaulio įgūdžių kurso. Rinktinės vado įsakymu gali būti įskaitytas bazinis šaulio įgūdžių kursas.

 

Gertrūdos Šitkauskaitės nuotraukos

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę