Spalio 21–22 d. Klaipėdos AJŠR S-3 skyriaus vyr. specialistas Tomas Kolesinskis organizavo mokymus rinktinės jauniesiems šauliams, skyrininkams ir būrio vadams. Mokymuose dalyvavo 45 jaunieji šauliai. Susirinkę Girulių miške jaunieji šauliai buvo patikrinti, kaip pasirengę žygiui, o tuomet visi išvyko į vietą, kuri iš anksto buvo nurodyta žemėlapyje. Žygiui vadovavo būrio vadas instruktorius Simonas Černeckis. Jam davus įsakymą įvykdyta žiedinė gynyba, po kurios žvalgai išsiskirstė apžiūrėti teritorijos ir surasti tinkamiausią vietą trikampei stovyklai įrengti. Grįžus žvalgams jaunieji šauliai išsirikiavo ir patraukė būsimos stovyklavietės link. Įsikūrę ir truputį atsikvėpę visi nusprendė stovyklos viršininku paskirti būrio vadą instruktorių S. Černeckį. Tuomet jaunieji šauliai ėmėsi sudaryti medicinos komandą (iš 4 jaunųjų šaulių), išrinkti stovyklos komendantą ir atsakingą už sargybos organizavimą šaulį. Juo tapo būrio vadas instruktorius Ž. Pundzius, o kuopininkui E. Baltoniui buvo patikėta žvalgo misija. Prasidėjus naktinėms pratyboms, įsivyravo tyla, nes jaunieji šauliai stengėsi kuo geriau atlikti patikėtas užduotis ir susikaupti prieš galimą gynybą nuo „diversantų“ grupės, kuriai vadovavo Klaipėdos šaulių 1-osios kuopos vadas Marius Kolesinskis. „Diversantų“ grupę sudarė 1-osios kuopos šauliai ir iš Šilutės atvykę 4 jaunieji šauliai.
T. Kolesinskis medicinos komandai organizavo 4 užduotis. Medicinos komanda turėjo suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir lydint žvalgams evakuoti sužeistuosius į stovyklą. Pastebėję „diversantus“, esančius netoli stovyklavietės, žvalgai puolė įtariamus „priešus“ ir juos „nukovė“. Žygyje dalyvavusių šaulių manymu, stovyklos gynyba buvo itin gerai parengta, todėl sugebėta laiku užkirsti kelią galimoms nesėkmėms. Naktis užleido vietą rytui… Vos prabudusius ir dar nespėjusius iki valios išsiraižyti jaunuosius šaulius kuopininkas E. Baltonis patikrino. Sutvarkę aplinką, sudėję palapines, žygio dalyviai išsirikiavo ir išvyko namo.

Marija Vorona
Klaipėdos jaunųjų šaulių 3-iosios kuopos skyriaus vadė

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę