Jonas Žemaitis-Vytautas vylėsi: „Jei ne dabar, tai už penkiasdešimties, už šimto metų Lietuva, iškovojusi laisvę, įvertins mūsų siekius ir mūsų darbus“.
Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje atidarymo iškilmėse rugsėjo 20 d. dalyvavo šauliai ir jaunieji šauliai iš visos Lietuvos.
Tylos minute pagerbti Lietuvos partizanai ir visi Laisvės kovų dalyviai, paaukoję gyvybes už Tėvynės laisvę. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai trimis šūvių salvėmis pagerbė Lietuvos laisvės kovotojų atminimą. Salvės buvo skiriamos Lietuvai Tėvynei, Lietuvos partizanams ir visiems Laisvės kovų dalyviams, visiems Laisvę ir Nepriklausomybę mylintiems žmonėms!
Jaunieji šauliai stovėjo su trispalvėmis rikiuotėje, padėjo žvakutes palei memorialo sieną.
Share This