Leliūnų miestelio bendruomenė tęsia tradiciją Šv. Velykų išvakarėse žygiu „Pratęsime partizanų žygį“ pagerbti žuvusius partizanus.

2022 m. balandžio 16 d., Šv. Velykų išvakarėse, prie Stabulankių kaimo stogastulpio susirinko Utenos apskrities plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinės šauliai ir Leliūnų bendruomenė paminėti partizanų, nešusių lietuvišką trispalvę vėliavą ir kritusių ties Lementiškio kaimu, žūtį. Simboliška, kad aplink stogastulpį surinkti akmenys iš kiekvieno žuvusio partizano sodybos pamatų simbolizuoja kaimo gynimą nuo okupantų pokario metais. Prie jų, Leliūnų bendruomenės pirmininkui Kęstučiui Udrui priminus leliūniškių partizanų pokario kovas už Lietuvos laisvę, bendruomenė pradėjo nebaigtą partizanų žygį į Leliūnus. Ties laisvės gynėjų žūties vieta, Lementiškio kaime, žygio vadovas, šaulys Valdas Juodka uždegė atminimo žvakutę. Tylos minutė ties žuvusių gynėjų kapais priminė didvyrišką lietuvių tautos antisovietinį pasipriešinimą su tokiais okupantais, su kuriais dabar kariauja nepalaužiama ukrainiečių tauta. Su lietuviškomis ir ukrainietiškomis vėliavomis žygis užbaigtas prie Leliūnų bažnyčios.

1948 m. kovo 27 d. naktį, ties Lementiškio kaimu Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos partizanai Valančiūnas Mykolas – Aitvaras, Vaiduoklis (būrio vadas) ir Perevičius Vytautas – Dobilas, kurie planavo Šv. Velykų rytą iškelti Lietuvos vėliavą Leliūnų bažnyčios bokšte, žuvo mūšyje su NKVD ir stribų būriu.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę