Tradiciškai prieš Vėlines LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo nariai aplanko Lenkijos Respublikoje palaidotų Nepriklausomybės kovose žuvusių Lietuvos savanorių, karių ir šaulių kapus. Spalio 31 d. grupė klubo narių eilinį kartą lankėsi kaimyninėje valstybėje. Pirmiausiai putvinskiečiai pabuvojo Šlynakiemyje, kur perrišo trispalves juosteles, uždegė žvakutes, aptvarkė aplinką prie Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininko, partizanų kapitono Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo žūties vietos esančio paminklo ir bunkerio.
Antrasis šaulių sustojimas – Punskas. Čia senosiose Punsko kapinėse buvo pagerbtas Punsko krašto Lietuvos kariuomenės savanoris Jonas Murauskas. 1920 m. lapkričio 20 d. lenkų karo lauko teismo buvo nuteistas mirties bausme ir sušaudytas už tai, jog kovėsi prieš Lenkijos kariuomenę. Seinų kapinėse išvykos dalyviai aptvarkė aplinką, uždegė žvakutes, užrišo trispalves juosteles ir paliko šauliškas vėliavėles prie 1920 m. rugsėjo mėn. Nepriklausomybės kovose žuvusius Lietuvos karius, tarp kurių čia ilsisi ir šaulys Vincas Marcinkevičius. Tose pat kapinėse buvo pagerbtas ir „Tautiškos giesmės“ autoriaus dr. Vinco Kudirkos mokytojo ir bendražygio, varpininko, draudžiamos lietuviškos literatūros platintojo, visuomenės veikėjo dr. Juozo Kauko kapas. Beržininkų kapinaitėse palaidoti 1920 m. rugsėjo mėn. prie Seinų susirėmimuose su Lenkijos kariuomenę žuvę Lietuvos savanoriai ir kariai.
Lietuvos šauliai neužmiršta ir neužmirš mūsų savanorių, karių, šaulių ir partizanų, kurie savo gyvybės kaina kovėsi už Lietuvos nepriklausomybę, už savo vaikų ir vaikaičių ateitį laisvoje Lietuvoje…
Informacija LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidento Stasio Ignatavičiaus

Share This