Šiais metais minime Lietuvos kariuomenės 105-ąsias atkūrimo metines. Renginiai, skirti Lietuvos kariuomenės dienai, vilnija per visą Lietuvą. Lietuvos šaulių sąjunga, mūsų broliai bei sesės, neatsiejami šios šventės dalyviai.

Sveikiname visus Lietuvos laisvės sergėtojus ir gynėjus – Tėvynės karius! Ši diena – mūsų visų, savo šalį mylinčių žmonių šventė, tad kasdien puoselėkime savo širdyse nepriklausomybės vertybes, protėvių dvasios jėgą, ryžtą ir valią ginti Lietuvą. Darbuokimės ir tarnaukime Tėvynės labui!

***

1918 m. lapkričio 23 d. ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo buvo įkurta Apsaugos taryba ir įsakyta formuoti pirmąjį Lietuvos kariuomenės pulką.

Lietuvos kariuomenė kurta itin sunkiomis sąlygomis: po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukiantis vokiečių kariuomenei, jos pėdomis žygiuojant Raudonajai armijai. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai, grįžę iš Rusijos.

Lietuvoje pirmasis pėstininkų pulkas pradėtas steigti 1918 m. lapkričio pradžioje. Kitais metais pradėta formuoti artilerija, kavalerija, aviacija. Pirmas naujokų šaukimas paskelbtas 1919 m. kovą.

Jaunai kariuomenei 1919–1920 m. teko kovoti už Lietuvos laisvę su rusų bolševikais, bermontininkais ir lenkais.

Tarpukariu Lietuvos kariuomenėje buvo 9 pėstininkų, 4 artilerijos ir 2 kavalerijos pulkai, aviacija ir karo technikos dalys – pagalbinė kariuomenė, kurią sudarė inžinerijos, geležinkelininkų, ryšininkų ir transporto padaliniai.

 Lietuvos kariuomenė atkurta 1990 m., atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką.

1990 m. lapkričio 23 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, Kaune, perlaidoti Nežinomojo Kareivio palaikai.

1990 m. lapkričio 23 d. Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvos karių paradas.

Šiandien Lietuvos ginkluotąsias pajėgas sudaro sausumos kariuomenė, oro ir jūrų bei krašto apsaugos savanorių pajėgos.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę