Simbolinę – Pilietinio pasipriešinimo – dieną, gegužės 14-ąją, Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Sutarties tikslas – atnaujinti ir sustiprinti dviejų institucijų puoselėjamas tradicijas plėtojant bendrą ateities viziją atitinkantį bendradarbiavimą tarp Lietuvos šaulių sąjungos narių ir Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės, kartu ugdyti kūrybišką, modernią ir pilietišką bendruomenę, stiprinti socialinę partnerystę.
LŠS ir VDU bendradarbiavimo tradicija, apėmusi Sąjungos ir Universiteto veiklas korporacinio veikimo, pilietinio ugdymo ir valstybės gynybinių pajėgumų stiprinimo sritis, siekia Pirmosios Lietuvos Respublikos laikus. Šiandien pasirašyta sutartis yra atnaujinta bendros veiklos naujais laikais tąsa.
Remiantis nauja bendradarbiavimo sutartimi, LŠS įsipareigoja organizuoti Universiteto studentų praktikas, sudaryti sąlygas VDU mokslo darbuotojams ir studentams atlikti mokslinius tyrimus Sąjungos padaliniuose, siūlyti temas studentų tiriamiesiems ir diplominiams darbams, publikuoti mokslinius ir mokslo populiarinimo darbus Lietuvos istorijos klausimais LŠS leidiniuose, skirtuose plačiajai visuomenei.
Kartu rengiamos konferencijos, edukaciniai projektai, kiti renginiai, galimybė Sąjungos darbuotojams kelti kompetenciją Universiteto ugdymo procese – tai pirmosios nepriklausomos Lietuvos aukštosios mokyklos įsipareigojimai savo partneriui.
Sutartis yra svarbi plėtojant LŠS ir VDU bendradarbiavimą abiems šalims naudingose veiklose.
Nuotr. aut. Valdas Kilpys