LR VRM Vidaus tarnybos 2-ojo pulko vado Anatolijaus Šumskio kvietimu vasario 1 d. Lietuvos šaulių sąjungos delegacija, vadovaujama LŠS vado Juozo Širvinsko, lankėsi LR Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tarnybos 2-ajame pulke, kuris dislokuotas Vilniuje.

Vidaus tarnybos 2-asis pulkas esant ypatingoms situacijoms vykdo viešosios tvarkos atkūrimą ir užtikrinimą. Šio pulko pareigūnai taip pat konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius asmenis, saugo svarbius valstybės bei žinybinės reikšmės objektus, užtikrina nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Kilus karui pulko pareigūnai gina valstybę kartu su ginkluotosiomis pajėgomis.
Atvykusiuosius į 2-ąjį pulką sutiko ir pasveikino pulko vado pavaduotojas Antanas Ravdanavičius. Jis pasidžiaugė LŠS ir LR VRM 2-ojo pulko bendradarbiavimu ir išsakė viltį, kad šis procesas nenutrūktų. Pulko kovinio parengimo ir ginkluotės skyriaus viršininkas Jonas Greiciūnas pažymėjo, kad pulke tarnauja net keletas buvusių jaunųjų šaulių, kurie puikiai atlieka visas užduotis. LŠS vadas J. Širvinskas pulko bibliotekai padovanojo keliolika knygų ir žurnalo „Trimitas“ metinių rinkinių.
LR VRM Vidaus tarnybos 2-ojo pulko vyr. specialistas ryšiams su visuomene Gintas Guzevičius pristatė pulko istoriją ir uždavinius. Susipažinę su pulką pristatančia vaizdo medžiagą, LŠS štabo delegacijos nariai apsilankė pulko patalpose, apžiūrėjo muziejų, sporto sales, medicinos punktą. Delegacijos nariai aplankė ir Vidaus tarnybos 2-ojo pulko mokymo centrą (esantį netoli Rūdninkų) ir jame esančią šaudyklą. Pulko pareigūnai parodė įspūdingus ginklų valdymo gebėjimus, buvo demonstruojami mobiliosios kuopos „patalpų užėmimo“ veiksmai. Šaudykloje pulko pareigūnai pristatė savo naudojamą ginkluotę.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę