Gruodžio 16 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Šaulių sąjungos rinktinių atstovų visuotinis eilinis suvažiavimas. Balsų dauguma ligšiolinis organizacijos vadas Juozas Širvinskas perrinktas trečiajai kadencijai.

J. Širvinsko kandidatūrą krašto apsaugos ministro įgaliotas suvažiavimui pateikė Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus. Pagal Šaulių sąjungos įstatymą, krašto apsaugos ministro teikimu, suderintu su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu, suvažiavimas tvirtina Sąjungos vadą 3 metams.
Suvažiavime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pabrėžė, kad šauliai yra aktyvioji visuomenės dalis ir bus reikalingi tiek, kiek patys prisidės prie savo bendruomenės ir visos valstybės.
Suvažiavime taip pat dalyvavo LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai Rasa Juknevičienė ir Rimantas Smetona, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas, Lietuvos ginklų fondo prie LR Vyriausybės Licencijavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas Dominikas Urbas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo pirmininkas dim. kpt. Jonas Čeponis ir kt.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę