Vadovaujantis Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) įstatymu, 2017 m. kovo 20 d. LŠS vado patvirtinta LŠS strategija 2017–2019 m. bei atsižvelgiant į poreikį organizuoti ir vykdyti LŠS Karinį rengimą 2018 metais, LŠS rinktinėse nustatomi šie prioritetiniai tikslai:
1.Tęsti šaulių atrankos į LŠS Kovinius būrius vykdymą ir suformuotų būrių priskyrimą Lietuvos kariuomenės padaliniams.
2.Ugdyti bei tobulinti įgūdžius, būtinus ginkluotai ir pilietiškai (neginkluotai) šalies gynybai, dalyvavimui bendrose pratybose su LK, VRM (PD, VSAT, PAGD) bei valstybinėmis ar savivaldos institucijomis.

3.Identifikuoti ir parengti karinio rengimo specialistus, kurie baigę kursus duotų naudą ir grąžą LŠS rinktinėms, t. y., organizuotų ir vestų Karinio rengimo ar Pilietinio pasipriešinimo (PP) kursus.
4.Sudaryti sąlygas LŠS rinktinių funkcinei specializacijai. Per 2018 m. I-ąjį pusmetį LŠS rinktinės su LŠS štabo pagalba turėtų apsispręsti, kokiose LŠS narių rengimo srityse jos specializuosis. LŠS rinktinių specializacija palengvins KR bei PP kursų vedimą. LŠS rinktinių funkcinė specializacija (pvz. objektų apsauga, stebėjimas ir žvalgyba, taiklieji šauliai, inžinerija ir pan.) užtikrintų sąlygas KR instruktoriams ir specialistams rinktinėse tapti rimtais ekspertais bei nuolat gilinti žinias pasirinktoje funkcinėje srityje.
5.Komplektuoti materialinę bazę. LŠS turi akcentuoti savo naudingumą valstybei, visuomenei ir kariuomenei. Viena iš pagrindinių sąlygų – LŠS savarankiškumas, gebėjimas atlikti savo sumanymus, KR, iniciatyvas su kuo mažesniu kitų institucijų „apkrovimu“. Todėl LŠS rinktinėms, pagal galimybes, toliau komplektuotis materialinę bazę (pvz. palapines, ginklų muliažus, lauko virtuves, ir pan.).

Atsižvelgiant į LŠS  2018 metų veiklą, LŠS rinktinės turi atsižvelgti į šias prielaidas ir aspektus:
1.2018 m. birželio 1–15 d. Lietuvos kariuomenė organizuoja pratybas „Perkūno griausmas 2018“, kurios vyks visoje Lietuvos teritorijoje. Į šių pratybų sudėtį numatoma įtraukti LŠS padalinius. LŠS Rinktinėms būtina nusimatyti ne mažiau būrio dydžio padalinius, kurie dalyvautų šiose pratybose.
2.2018 m. gegužės 25 d. – birželio 10 d.  Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgos organizuoja pratybas „Liepsnojantis kalavijas 2018“. Į šių pratybų sudėtį numatoma įtraukti LŠS padalinius. LŠS rinktinėms (dalyvaujančios rinktinės bus patikslintos vėliau) būtina nusimatyti ne mažiau būrio dydžio padalinius, kurie  dalyvautų šiose pratybose (orientuotis į sužeistųjų evakuaciją, med. pagalbos suteikimą, objektų apsaugos bei informacijos rinkimą ir perdavimą).
3.2018 m. bus tęsiamas bendradarbiavimas su Policijos departamentu (bendras patruliavimas, rugsėjo 1-os savaitės renginiai), VSAT (bendros pratybos ir pasienio ruožo sustiprinimas) bei PAGD ir LŠS dalyvavimas savivaldos institucijų organizuojamose civilinės saugos pratybose.
4.Intensyvinti LŠS Kovinių būrių bendradarbiavimą su Kariuomenės padaliniais, dalyvauti bendrose pratybose.
5.Plėsti nekinetinius LŠS pajėgumus (kibernetinio saugumo, informacinių operacijų ir pan.) ir bendradarbiauti su KAM analogiškomis struktūromis.
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę