Broliai ir sesės šauliai,

Lietuvos šaulių sąjunga nuėjo ilgą kovų pažymėtą kelią, kad užsitarnautų garbingos organizacijos vardą, todėl kiekvieno vado ir eilinio šaulio pareiga yra gerbti ir rūpintis mūsų organizacija, kad jos vėliava būtų garbinga.
Apgailestauju, kad pastarieji pranešimai spaudoje menkina Sąjungos vardą, todėl atsakingus už šiuos veiksmus asmenis vertinu negatyviai. Jų veiklos pasekmės paliks „randą“ Sąjungos raidoje.

Pokyčiai Šaulių sąjungoje vyksta ir vyks, tačiau jie pirmiausiai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Tiek vadai, tiek eiliniai šauliai yra vienodai atsakingi už savo veiksmus, todėl sau ir vadams keliu aukštus reikalavimus. Nesistebiu, kad pokyčiai vadovybėje sulaukia skundų ir gandų dėl Sąjungos vado veiksmų. Tačiau visų mūsų užduotis yra juos išsklaidyti ir drauge eiti Lietuvos stiprinimo keliu.
Kas nuveikta to siekiant? Iš jaunųjų šaulių organizacijos virstame realia jėga. Rinktinės tampa skaitlingesnės, įsigijome naujos ginkluotės, šaudmenų. Rinktinėse periodiškai organizuojamos šaudymo pratybos (vien šiemet iššauta dešimtys tūkstančių šovinių). Šauliai dalyvavo bendruose mokymuose su kariuomene, įsteigtas Mokymo centras, kuris rengia programas ir veda kursus šauliams. Ženkliai pasistūmėjo formalumų dėl kariuomenės ginklų perdavimo LŠS procesas (nors dėl biurokratinių kliūčių jis nėra toks greitas kokio norisi). Pilietinis ir patriotinis jaunų šaulių ugdymas yra ne mažiau svarbi Sąjungos veiklos sritis — daugiau nei 4000 moksleivių šiais metais dalyvavo LŠS vasaros stovyklose, mokyklose steigiasi nauji jaunųjų šaulių būreliai.
Lapkritį Tauragėje bus atidaryta pirmoji LŠS lazerinė šaudykla, netrukus bus pradėti formuoti LŠS koviniai būriai ir tai tik dalis darbų, kuriuos drauge nuveikėme per pastaruosius mėnesius. Ateityje laukia ilgas ir nuoseklus darbas, kad taptume organizacija, kuri gali lygiuotis į savo pirmtakus.
Šiandien sulaukiau daugelio esamų ir buvusių vadų, eilinių šaulių skambučių su padrąsinimais. Visi teigė, kad LŠS žengia teisingu keliu ir linkėjo išlikti vieningai ir tvirtai organizacijai. To sieksiu visus šaulius telkdamas bendrai tarnybai. Šaulių sąjunga yra atvira diskusijoms, pokalbiams ir dialogui, tačiau tai turi būti daroma nepaminant LŠS statuto ir etikos kodekso.
Dėkoju visiems už šauliškumą ir aukštą moralę, kuri būtina tiek taikos, tiek realios grėsmės akivaizdoje. Tik vienybėje yra mūsų tvirtybė.

 

Nepriklausomai Lietuvai!

LŠS vadas Liudas Gumbinas
2015 10 15

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę