LŠS vadas plk. Albertas Dapkus šią savaitę lankosi Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur kartu su Lietuvos šaulių sąjungos delegacija apsilankė Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) Čikagoje. LTSC tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas supažindino su centro veikla bei sukauptu pasaulio Lietuvių archyvu, bei organizavo diskusiją su Amerikos Legiono atstovais (American Legion Don Varnas Post 986).

LTSC yra didžiausias akademinis lituanistikos archyvas ir knygų leidėjas už Lietuvos ribų. LTSC išlaikomas visuomenės aukomis ir Lietuvių Fondo. Centras įkurtas 1981 metais, inkorporuotas kaip pelno nesiekianti organizacija Ilinojaus valstijoje 1982 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tikslai ir siekiai: rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą, archyvus; tyrinėti turimą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti knygas, rengti parodas, tokiu būdu visuomenę supažindinant su LTSC esančiu turtu.

Pasaulio lietuvių archyvas (PLA) – didžiausias Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) padalinys. PLA rinkinius sudaro Lituanistinė biblioteka; Periodikos skyrius; Rankraščių skyrius; Personalijų ir organizacijų fondai; Švietimo, Kartografijos ir Religinės literatūros fondai.

Vėliau LŠS delegacija lankėsi Čikagos lietuvių jaunimo centre. Valdybos pirmininkė Kristina Lapienytė pristatė centro veiklą ir parodė turimą infrastruktūrą. Čikagos lietuvių jaunimo centras, įkurtas 1957 10 06 lietuvių jėzuitų iniciatyva. Centro kūrimą rėmė garbės komitetas, kurį sudarė vyskupas V. Brizgys, Lietuvos konsulas Čikagoje P. P. Daužvardis, Čikagos lietuviškųjų parapijų klebonai ir apie 20 lietuvių organizacijų pirmininkų.

Antrą vizito dieną, LŠS delegacija lankėsi LR generaliniame konsulate Čikagoje bei susitiko su Generaline konsule Sigrida Mulevičienė.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę