Visą dieną

Milių (Krakių) partizanų bunkerio atstatymo 10 metų paminėjimas

Krakių miškas, Mažeikių r.

Bunkeris, kuriame  slapstėsi Lietuvos laisvės kovotojai Pranas Šiuipys, Albertas Švažas ir Leonas Jonuškis, MGB šturmuotas 1948 sausio 7 d. Partizanų slaptavietė atstatyta 2010 m. Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės šaulio Prano […]