Visą dieną
Siūloma

Gimė Matas Šalčius

Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas, rašytojas, keliautojas, ELTA direktorius, kariuomenės propagandos skyriaus vadovas, vienas iš Šaulių sąjungos įkūrėjų, pirmosios LŠS Centro valdybos narys, pirmasis „Trimito“ redaktorius. Gimė 1890 m. rugsėjo 20 […]

Atkurta Lietuvos šaulių sąjunga

1989 m. rugsėjo 20 d. LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai davė pirmą priesaiką Kelmėje, prie LŠS įkūrėjo ir ideologo Vlado Putvinskio kapo. Ši diena laikoma LŠS atkūrimo Lietuvoje data.

Gimė Juozas Tumas-Vaižgantas

Lietuvos rašytojas, vienas iš LŠS įkūrėjų, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas gimė 1869 m. rugsėjo 20 d. Svėdasų valsčiuje, mirė 1933 m. balandžio 29 […]