Sesės ir broliai šauliai,
vakar, kovo 18 dieną, anapilin iškeliavo gerbiamas partizanas, Lietuvos kovos sąjūdžio štabo viršininkas, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios kuopos šaulys Vytautas Balsys-Uosis.
Kovo 19 d. nuo 17.00 val. velionis bus pašarvotas Kauno karininkų ramovėje.
Kovo 20 dieną, 15.00 val. bus išnešamas karstas, laidotuvės vyks Kauno Romainių I-osiose kapinėse.

Vytautas Balsys 1923 m. gimė Kluoniškių kaime, Zapyškio valsčiuje, Kauno apskrityje. 1944 m. gavęs šaukimą į Raudonąją armiją, būdamas 21-erių, susiruošė partizanauti, 1945 m. žiemą jau praleido bunkeriuose. Partizanavo Kazlų Rūdos miškuose, buvusio Lietuvos kariuomenės puskarininkio Jono Misevičiaus būryje. 1944–1948 m. buvo Tauro apygardos partizanas, 1945 m. sunkiai sužeistas Žiemkelio kautynėse.
1948 m. vasario 4 d. buvo suimtas. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) 1948 m. liepos 3 d. nutarimu „už dalyvavimą kontrrevoliucinėje nacionalistinėje gaujoje“ nuteistas 10 metų pataisos darbų lagerio. 1955 m. paleistas iš Norilsko lagerio ir ištremtas į Kazachijos SSR. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 1966 m. nutarimu leista gyventi Lietuvoje. Iš tremties į Kauną grįžo 1966 m., sukūrė šeimą.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę