Po karo iš Lietuvos pasitraukę šauliai bei patriotiškai nusiteikę Amerikos lietuviai 1954 m. kovo 7 d. Čikagoje, JAV, paskelbė apie Lietuvos šaulių sąjungos Tremtyje atkūrimą. Praėjus 70-iai metų Čikagoje susirinkę šauliai ir iš Lietuvos atvykusi Lietuvos šaulių sąjungos delegacija paminėjo organizacijos atkūrimo JAV sukaktį.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Čikagos jaunimo centro koplyčioje, po jų broliai ir sesės pagerbė kovotojų už Lietuvos laisvę, žuvusių šaulių, tremtinių atminimą prie jiems skirto paminklo. Šventėje priesaiką davė ir prie Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje prisijungė nauji broliai ir sesės, pasiryžę tęsti šauliškas tradicijas JAV. 

Iškilmėse dalyvavusi Lietuvos šaulių sąjungos delegacija perdavė LŠS vado plk. ltn. Lino Idzelio vaizdo sveikinimą išeivijos šauliams.

LŠŠ vado patarėjas diasporos klausimais Laurynas Gerikas Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vado pavaduotojai Romai Bikulčius įteikė krašto apsaugos ministro apdovanojimą civiliams „Už nuopelnus“.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas Ovidijus Bernatonis padėkojo už aktyvią veiklą ilgamečiams išeivijos šauliams.

Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje delegacija taip pat apsilankė LR generaliniame konsulate Čikagoje, kur susitiko su LR generaline konsule Čikagoje Sigrida Mulevičiene, patarėja Aiste Jakštiene, atašė Julijonu Matuku.

LŠSI vadas O. Bernatonis ir patarėjas Gintautas Vasilevskis pristatė šauliškų veiklų JAV planus ir plėtros galimybes, taip pat aptarė darbo su vaikais ir jaunimu perspektyvas perduodant Lietuvos istorijos žinias, ugdant pilietiškumą, įtraukiant į sportines veiklas ir organizuojant kokybišką užimtumą.

LŠS Pilietinio ugdymo skyriaus vedėja supažindino su Lietuvoje šaulių organizuojamomis stovyklomis vaikams ir jaunimui, papasakojo apie JAV gyvenančių moksleivių galimybes vasarą atvykti į tokias stovyklas Lietuvoje. Taip pat aptarta rugpjūtį JAV, Pilėnų stovyklavietėje, planuojama šauliška stovykla.

„Pastaruoju metu pastebime, kad šauliai visur matomi, ir būti šauliu tampa garbės reikalu“, – sakė patarėja Aistė Jakštienė.

„Džiugina LŠŠI vadovybės užsidegimas ir planai. Matome puikių galimybių LŠSI plėtrai JAV, nes vis daugiau čia gyvenančių lietuvių nori tapti šauliais. Esame dėkingi LR generaliniam konsulatui už visokeriopą palaikymą“, – kalbėjo LŠS vado patarėjas diasporos klausimais Laurynas Gerikas.

Tolesnio vizito metu Lietuvos šaulių sąjungos delegacija apžiūrėjo šaulių stovyklavietę „Pilėnai“, kur rugpjūčio mėnesį planuojama stovykla.

Kartu su LR ambasadoriumi Kanadoje Dariumi Skusevičiumi Lietuvos šaulių sąjungos atstovai apsilankė Kanados lietuvių muziejuje-archyve, Toronte. Jo vadovė Danguolė Juozapavičiūtė-Breen pristatė parodą apie šaulių veiklą Kanadoje nuo 1954 m.

„Toronte ir aplink jį gyvenantys lietuviai išties turi puikias galimybes įvairioms lietuviškoms veikloms, tad tikrai matome didelį potencialą sustiprinti čia nuo 1954 m. savo tradicijas išsaugojusius šaulius, pagyvinti šauliškas veiklas, daugiau dirbti su jaunimu“, – po susitikimų su Toronte gyvenančiais lietuviais sakė Lietuvos šaulių sąjungos vado patarėjas diasporai Laurynas Gerikas.

Jungtis prie šauliškų veiklų norą išreiškė ir vakarinėje Kanados pakrantėje Vankuveryje gyvenantys lietuviai. Pagalbos ranką broliams šauliams Kanadoje mielai nusiteikę ištiesti ne tik šauliai iš Lietuvos, bet ir JAV Detroito Švyturio jūrų šaulių kuopos vadas Linas Orentas.

Užmojais stiprinti šauliškas veiklas Kanadoje susidomėjo ir su LŠS delegacija susitikęs Garbės generalinis konsulas Toronte Paul Victor Kuras. Kanados lietuvių bendruomenei vadovaujantis šaulys Kazimieras Deksnys parodė lietuvių šaudyklą prie Hamiltono, kur galėtų vykti šauliškos stovyklos jaunimui, o suaugusiems tai būtų puiki bazė šauliškoms veikloms.

„Tai, ką išgirdau Lietuvos šaulių sąjungos delegacijos vizito Toronte metu, tikrai teikia vilčių, kad šauliškos veiklos Kanadoje atgis, o gal susikurs ir naujų padalinių. Svarbu, kad čia gyvenantys lietuviai jaustų paramą iš šaulių Lietuvoje“, – pastebėjo LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius.

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę