Spalio 6 d., minint Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo, ideologo ir pirmojo viršininko Vlado Gerardo Putvinskio 146-ąsias gimimo metines, prie V. Putvinskio biusto Tauragėje susirinko LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunieji šauliai, kur buvo perskaitytas jaunųjų šaulių tekstas apie mūsų ideologo svarba, bei nuveiktus darbus.
Tauragėje šauliai taip pagerbė LŠS įkūrėjo atminimą – LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunieji šauliai susirinko prie V. Putvinskio paminklo, kur buvo perskaitytas jaunųjų šaulių tekstas apie ideologo svarbą bei nuveiktus darbus.
V.Putvinskis, užaugęs lenkiškoje šeimoje, pats nusprendė mokytis lietuvių kalbos. Jis aktyviai kovojo prieš spaudos draudimą, įsteigė didžiausią lietuviškos spaudos gabenimo centrą Žemaitijoje. 1919 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Šaulių sąjungą, iki 1922 m. buvo jos pirmininkas. 1928 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino II laipsnio ordinu už nuopelnus atkuriant bei įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, taip pat garbės ženklu „Šaulių žvaigždė“, kitų valstybių apdovanojimais. V.Putvinskis-Pūtvis mirė 1929 m. kovo 5 d. Kaune.

Share This