saudyms ak4 038Vasario 16-ąją ant Gedimino kalno bus įteikti Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės šaulių pirmosios laidos Vadų karinio rengimo kurso (VKRP) diplomai. 8 mėnesius trukusio kurso metu 56 šauliai ugdė karinio vadovavimo įgūdžius, dalyvavo paskaitose Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.
Kursantai negailėjo gerų atsiliepimų apie kurso instruktorių kpt. Donatą Blažį. „Ypatingai dėkoju kpt. Donatui Blažiui už naudingai ir efektyviai pravestą kursą, kuriam jis dirbo visiškai negailėdamas savo laiko. Vertinga buvo ne tik paskaitų metu dėstoma medžiaga, bet ir kapitono įžvalgos apie šaulius krašto gynyboje. Tai, kad LK karininkas kelia šaulių kompetenciją, labai svarbu tiek šaulių įgūdžiams, tiek LK ir LŠS bendradarbiavimui.“ – pasakoja M. Rūkas.
2015 m. balandžio mėnesį startavusiame kurse šauliai mokėsi pagal 5 modulių programą – Patrulio, Puolimo, Gynybos, Taikos rėmimo operacijų ir Mūšio mieste. Planuojama, kad vadų rengimas ateityje bus vykdomas nuosekliai.

Vasario 16-ąją ant Gedimino kalno bus įteikti Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės šaulių pirmosios laidos Vadų karinio rengimo programos (VKRP) diplomai. Civiliame gyvenime įvairių sričių specialistai, savo laisvalaikį skiriantys pilietiškai veiklai ir kovinių įgūdžių lavinimui, kurso metu mokėsi karinio vadovavimo, dalyvavo paskaitose Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną kursų baigimo diplomai bus įteikti 56 šauliams, 5-iems geriausiai egzaminus išlaikiusiems kursantams bus įteikti pavyzdiniai diplomai. Į diplomų teikimo ceremoniją 10.00 val. kviečiami visi šauliai ir juos palaikantys.
Baigusieji 8 mėnesių trukmės kursą šauliai džiaugėsi naudingai praleistu laiku ir jau planuoja, kaip įgytas teorines žinias panaudos praktikoje. „Kursą vertinu labai teigiamai. Beveik metų trukmės mokymuose gavome struktūrizuotą informaciją, kokią gauną LKA kursantai, kuri buvo adaptuota šauliams. Žinoma, esame civiliai ir išmoktų pamokų kasdien netaikysime. Tačiau turime medžiagą, kuria naudosimės, bet kada prireikus. Kurso diplomas įpareigoja neužmiršti, ką išmokome ir dalintis žiniomis su kolegomis“ – teigia šaulys Martynas Rūkas. Jo kolega šaulys Eimantas Šatas taip pat ruošiasi aktyviai panaudoti įgytas žinias: „Pats kursas labai naudingas, nes leido LŠS padalinių vadams susipažinti su karybos „teorija“, o kas su ja kažkiek susipažinęs – atnaujinti žinias. Ko reiktų ateityje – praktinių užsiėmimų pateikiant operacijų planavimą: planų rengimą, jų praktinį vaizdavimą, maketus, PVP, įsakymų rengimą. Dabar belieka dirbti ir įgytas žinias perduoti padaliniams“.
Kursantai taip pat negailėjo gerų atsiliepimų apie kurso instruktorių kpt. Donatą Blažį. „Ypatingai dėkoju kpt. Donatui Blažiui už naudingai ir efektyviai pravestą kursą, kuriam jis dirbo visiškai negailėdamas savo laiko. Buvo naudinga ne tik paskaitų metu dėstoma medžiaga, bet ir kapitono įžvalgos, kokią rolę šalies gynyboje turėtų užimti šauliai. Tai, kad LK karininkas kelia šaulių kompetenciją, labai svarbu tiek šaulių įgūdžiams, tiek LK ir LŠS bendradarbiavimui.“ – pasakoja M. Rūkas.
„Pagarba ir padėka visiems mūsų dėstytojams, ir ypač pagrindiniam kurso dėstytojui kpt. Donatui Blažiui, įdėjusiam daug pastangų, kad į kursą susirinkę civiliai išmoktų karybos pagrindų. Manau, kad išmokome labai daug. Ar tapome tikrais kariais ir vadais? Žinoma, ne. Daugelį teoriškai suprantamų dalykų dar reikia išmokti gerai atlikti praktiškai (pabandžius paaiškėja, kad netgi paprastai atrodantys dalykai – ne tokie jau paprasti, o suplanuotas užduotis gali visiškai sujaukti netgi ne klastingas priešas, o tiesiog šiek tiek nepalankus oras ar aplinkos sąlygos). Gautą informaciją reikia kartoti ir įtvirtinti, bet kursais mūsų pasirengimas nesibaigia – jis tik prasideda“ – šaulys A. Kaluina.
Apie pačią idėją organizuoti kursus prisiminimais dalinasi LŠS VKRP instruktorius, kpt. D. Blažys: „Vienų skanių pietų metu su grupele šaulių diskutavome apie LŠS, jos struktūrą, organizacijos uždavinius ir vykdomas funkcijas. Diskusijų metu iškilo LŠS padalinių vadų rengimo klausimas. Išaiškėjo, kad trūksta LŠS skyrių, būrių ir kuopų vadų rengimo. Po ilgų diskusijų buvo prieita prie bendros nuomonės parengti metinę būrių vadų rengimo programą ir principu „train the trainer“ mokinti LŠS padalinių vadus, kurie savo ruoštu parengtų kitus šaulius. Šaulių paprašytas, taip pat atsižvelgdamas į jų rengimosi specifiką ir jiems iškeltus uždavinius, padėjau parengti padalinių vadų KR programą ir paskaitas. Paskaitų metu bendraujant su LŠS šauliais buvau maloniai nustebintas jų noru mokintis taktikos ir vadovavimo. Buvo malonu matyti gerai nusiteikusius, kariškai apsirengusius, ne vieną už savo lėšas modernia ekipuote ir ginkluote apsirūpinusius šaulius. Iš jų mąstymo ir elgsenos galiu drąsiai teigti, kad šie vyrai ir moterys reikalui esant tikrai gins Lietuvos valstybę. Jaučiuosi laimingas ir dėkingas už galimybę įgyti patirties rengiant motyvuotus LŠS šaulius”.
2015 m. balandžio mėnesį startavusiame kurse šauliai mokėsi pagal 5 modulių programą – Patrulio, Puolimo, Gynybos, Taikos rėmimo operacijų ir Mūšio mieste. Kurso metu dalyviai klausė 53-jų valandų trukmės teorinių paskaitų, o savaitgaliais mokydavosi tą teoriją pritaikyti pratybose. Planuojama, kad vadų rengimas ateityje bus vykdomas nuosekliai.

 


0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę