Sausio 24 d. Lietuvos šaulių sąjungos štabe Kaune posėdžiavo LŠS Centro valdyba, rinktinių vadai, Garbės teismo nariai.
„Viskas, ką šiemet planuojame, bus susiję su Šalių sąjungos vaidmeniu šalies gynybos sistemoje, kaip ir numatyta Šaulių sajungos įstatyme, Statute ir veiklos strategijoje. Svarbiausi darbai – patikslinti Šaulių sąjungos vaidmenį valstybės gynybos sistemoje, sąveiką su Lietuvos kariuomene, taip pat šaulių – pilietinės visuomenės – rengimas taikos ir karo meto užduotims, Šaulių sąjungos įstatymo atnaujinimas, vadų rengimas ir mokymai kartu su Lietuvos kariuomene. Tęsime jaunųjų šaulių vasaros stovyklų tradiciją – jose pabuvos 4 tūkst. moksleivių“, –2015-ųjų planus vardijo LŠS vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas.
Posėdyje buvo pristatyta nauja Šaulių sąjungos struktūra, kurią Centro valdyba patvirtino. Bus steigiami nauji padaliniai: Šaulių mokymo centras prie LŠS štabo ir Kibernetiniai padaliniai rinktinėse. Rinktinėse ketinama įkurti taiklių šaulių padalinius. Į juos bus kviečiami įsilieti medžiotojai, šaudymo sporto šakų atstovai.
Taip pat pritarta, kad LŠS dokumentuose ir atributikoje būtų naudojamas LŠS istorinis ženklas. Daugiau apie jį bus galima sužinoti žurnale „Trimitas“.
Svarstytas klausimas dėl šaulio priesaikos. „Centro valdyba pasisakė, kad visi šauliai turi būti prisiekę Šaulių sąjungai. LŠS įstatymas ir statutas nenumato jokių išimčių, netgi tuo atveju, kai svarbiems valstybės asmenims suteikiamas garbės šaulio vardas ar šauliu tampa karys, jau davęs kario priesaiką“, – apibendrino LŠS vadas.
Kadangi nuo sausio 1-osios Lietuvoje oficiali valiuta yra euras, LŠS nario mokestis nuo šiol bus 7 Eur metams. „Patvirtinome ir vieną naujovę – Šaulių sąjunga įsipareigoja aprūpinti jaunuosius šaulius reikiama atributika, kurią jie anksčiau įsigydavo patys, tačiau jaunieji šauliai turės sumokėti simbolinį 1 Eur šaulio nario mokestį metams“, – sakė ats. plk.ltn. L.Gumbinas.
Posėdyje taip pat aptarti 2014 m. darbai, spęsti kiti klausimai LŠS veiklos efektyvumui didinti.

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę